אפיק קבלה חדש לרפואה (אוקטובר 2022)

אפיק קבלה ניסיוני לרפואה לבוגרי שנה א בטכניון

החל משנת הלימודים תשפ"ב נפתח אפיק קבלה ניסיוני למספר קטן של מקומות בפקולטה לרפואה בטכניון.

המעוניינים באפיק זה יכולים להירשם לאחת הפקולטות בטכניון, ללמוד את הקורסים הנדרשים ושאר תנאי התוכנית, ולהגיש מועמדות לאחר שנה.

האפיק מיועד לכולם וניתן להגיש אליו מועמדות לאחר סיום שנה א בטכניון - פתוח לכל תלמידי מסלולי הלימודים.

מטרת אפיק זה, לאפשר קבלה של תלמידים מצוינים מכלל מסלולי הלימודים בטכניון ללימודי רפואה במסגרת מסלול קבלה ניסיוני שאינו מסתמך על ציון סכם ובחינת מו"ר, אלא על הצלחה בלימודים במסגרת שנת הלימודים הראשונה ועל ריאיון קבלה אישי.

באפיק זה, תלמידי שנה א מן המניין מכלל מסלולי הלימודים בטכניון יוכלו להגיש מועמדות לקבלה לשנה א רפואה בטכניון אם עמדו בכל התנאים הבאים:

א. סיימו שנת לימודים ראשונה, ללא מועדי ב של סמסטר ב, בממוצע כולל של 85 (ממוצע זה יחושב רק מתוך   קורסי המסלול ולא יכלול קורסי בחירה חוץ פקולטיים, ספורט או לימודי שפה) ותקינים אקדמית. לא יחושבו מועדי ב של סמסטר ב.

ב. למדו לפחות 17 נקודות זכות בכל אחד מהסמסטרים, לא כולל קורסי שפות, ספורט ומל"ג (סמסטרים א+ב של שנת הלימודים הראשונה).

ג. למדו 3 קורסי יסוד כפי שיפורט להלן וסיימו אותם, ברישום ראשון* בציון ממוצע של לפחות 85:

1) קורס באלגברה: אלגברה 1מ (104016) או אלגברה אמ’ (104166) או אלגברה א (104066) או אלגברה לינארית מ' (104019).

2) קורס בחשבון אינפיטיסימלי: חשבון אינפיטיסימלי 1מ (104031), חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ  (104018) או חשבון אינפיטיסימלי 1 (104195).

בחירה של קורס אחד מבין הרשימה מטה (מתוך סעיפים 4+3):

3) קורס במחשבים: מבוא למדעי המחשב מ/ח/נ (234114 או 234117 או 234221  או 234111) או מבוא למחשב שפת פייטון (234128).

4) קורס בפיזיקה או כימיה: פיזיקה 1מ (114071), פיזיקה 1פ (114074), כימיה כללית (125001).

* הציונים של הקורסים האמורים בסעיף ג' יילקחו רק מתוך הפעם הראשונה שבה נלמד הקורס.

לא יילקחו בחשבון ציונים בקורסים חוזרים.

* קורסים ברמה זהה ו"מכילים" אשר אינם מופיעים ברשימה גם כן ישקלו.

סטודנטים אשר יעמדו בכל תנאי הפתיחה האלה יוכלו להגיש מועמדותם באפיק הקבלה וידורגו בהתאם לציונים בקורסי היסוד שפורטו. מספר מצומצם של תלמידים יוזמנו לראיונות קבלה.

הקבלה תהיה על בסיס מקום פנוי, מספר המקומות באפיק זה מוגבל לעד כ-5 סטודנטים לשנה.

הרשמה לתוכנית

ההרשמה לתוכנית זו תתקיים בתאריכים  17.8.22-10.8.22.

שאלות יש להפנות רק לפקולטה לרפואה במייל בלבד