הרשמה מאוחרת לטכניון

הרשמה מאוחרת לטכניון

החלה ההרשמה המאוחרת לטכניון והיא תסתיים בתאריך 14.9.2023 בשעה 10:00 בבוקר.

ההרשמה המאוחרת היא לכול המסלולים פרט לארכיטקטורה, לאדריכלות נוף, לרפואה ומסלולי רפואה.

 ההרשמה תהיה פתוחה רק למסלולים הפתוחים להרשמה בטופס ההרשמה.

הרשמה מאוחרת היא על בסיס מקום פנוי. - מקום במעונות אינו מובטח.