מבנה שנת הלימודים בטכניון

שנת הלימודים מחולקת לשלושה סמסטרים:

סמסטר א - מאוקטובר עד ינואר.
סמסטר ב - ממרץ עד יוני.
סמסטר קיץ - מאוגוסט עד ספטמבר.

רוב מסלולי ההרשמה נפתחים רק בסמסטר א. ראו פירוט בטבלת מסלולי הרשמה ולימודים ומועדי פתיחתם.
חלק קטן ממסלולי ההרשמה נפתח פעמיים בשנה: בסמסטר א ובסמסטר ב. תוכנית הלימודים זהה בשני הסמסטרים כך שאין צורך להמתין שנה אם לא נבחנתם בבחינה פסיכומטרית במועד הנדרש או שקיבלתם שיפור ציוני בגרות מאוחר (אין הרשמה לסמסטר קיץ). 

לוח השנה האקדמית לשנה"ל תש"ף

סמסטר א

יום היכרות לסטודנטים חדשים
22.10.2019
פתיחת סמסטר א
23.10.2019
חופשת חנוכה - אין לימודים
27.12.2019-24.12.2019
יום אחרון ללימודים
26.1.2020
בחינות סמסטר א
20.2.2020-29.1.2020
חופשה בין הסמסטרים
25.2.2020-21.2.2020

סמסטר ב

יום היכרות לסטודנטים חדשים
17.3.2020
פתיחת סמסטר ב
18.3.2020
חופשת פסח - אין לימודים
15.4.2020-8.4.2020
יום העצמאות
29.4.2020
שבועות29.5.2020
יום אחרון ללימודים
2.7.2020
בחינות סמסטר ב
29.7.2020-6.7.2020

סמסטר קיץ

פתיחת סמסטר קיץ
2.8.2020
יום אחרון ללימודים
16.9.2020
בחינות סמסטר קיץ
20.10.2020-17.9.2020