מהלך ההרשמה והטיפול במועמדות

פתיחת חשבון להרשמה לסמסטר ב תשפ"ג (מרץ 2023)

כדי להירשם לטכניון, יש לפתוח חשבון משתמש.

ליצירת החשבון יש לבחור חשבון חדש, למלא את כל הפרטים הנדרשים ולבחור סיסמה.

לאחר סיום מילוי הפרטים והסיסמה, לחיצה על כפתור שלח תגרום לשליחת הודעה לחשבון המייל אותו הזנתם. שימו לב כי זוהי כתובת המייל שתשמש אתכם לכל אורך תקופת המועמדות.

לאחר מכן יש להיכנס אל ההודעה שהתקבלה בחשבון האישי ובה יופיע שם המשתמש החדש שנוצר לכם. להפעלת חשבון המשתמש וכניסה יש ללחוץ על  הקישור שיופיע בהודעה ולהזין בחלון שם משתמש והסיסמה אותה בחרתם.

יש לשמור את שם המשתמש והסיסמה לשימוש בעת כניסה לאזור האישי בפורטל, לשם מעקב אחר התקדמות הטיפול במועמדות.

הרשמה

לאחר ההתחברות לחשבון יש ללחוץ על יצירת בקשה חדשה.

ראשית יש לבחור בסוג התואר - תואר ראשון, את הסמסטר הרלוונטי, ואת תוכנית הלימודים אליה תרצו להירשם. לאחר מכן יש ללחוץ על כפתור ביצוע בתחתית הדף. לחיצה זו תוביל אתכם לטופס ההרשמה.

על מנת להירשם יש לעבור על כלל הלשוניות בצד ימין של העמוד ולהזין את הנתונים הנדרשים. בסיום הזנת כל הנתונים בכל הלשוניות, יש ללחוץ על כפתור שלח ושלם בתחתית העמוד. פעולה זו תפנה אתכם למסך תשלום דמי הרישום לטכניון. הבקשה תישלח למדור מועמדים והערכה בלימודי הסמכה בטכניון להמשך טיפול בבקשה.

לידיעתכם, בכל שלב בתהליך מילוי הבקשה, ניתן לבצע שמירה, ולהשלים את הרישום בהמשך.

לתמיכה טכנית בפתיחת חשבון משתמש יש למלא טופס יצירת קשר או בטלפון 04-8295600.

שימו לב! במידה והקווים תפוסים/אין מענה יש להשאיר הודעה במענה הקולי בקול ברור, המפרטת: שם, מספר ת.ז ומספר טלפון, על מנת שייצרו אתכם קשר בהמשך.

בחירת שני מסלולי הרשמה

כל המועמדים זכאים לבחור עד שני מסלולי הרשמה בזמן ההרשמה לטכניון.  לכל מסלול יש למלא בקשה נפרדת.

סטודנטיות בכניסה לבניין אולמן

מאחר שמועמדים רבים מתחרים על מכסת מקומות מוגבלת, מומלץ לבחור גם מסלול לימודים נוסף.

הבקשות לשני המסלולים אליהם נרשמתם יידונו במקביל.

הרשמה למסלולים משותפים

חלק מן המסלולים הינם מסלולים משותפים לשתי פקולטות.
מסלול משותף יופיע בטופס ההרשמה פעמיים - בכל פעם עם פקולטת אם שונה.
למסלול משותף יש להירשם פעם אחת בלבד לפי פקולטת האם הרצויה.

תוכנית הלימודים והתואר הניתן זהים לכל הסטודנטים במסלול, ללא כל קשר לאיזו פקולטה הם ישתייכו. פקולטת האם משמשת לצרכים מנהליים בלבד.

הקבלה למסלולי הרפואה

תהליך הקבלה שונה אצל מועמדים למסלולי הרפואה. מועמדים אלה נדרשים להיבחן גם בבחינת מו"ר לרפואה. בחינת מו"ר מתקיימת רק במאי/יוני. כדי להבטיח מקומכם בטכניון, כל בקשה נוספת שפתחתם תיכנס לדיון במקביל לבקשתכם לרפואה.

מועמדים שיגיעו לסף שייקבע לצורך זימון לבחינת מו"ר, יוזמנו לבחינה.

במידה וציון מו"ר שיתקבל יתאים לסף הקבלה למסלולי הרפואה, תקבלו הצעת מקום למסלול רפואה, אותו תצטרכו לאשר.

מהלך ההרשמה והטיפול במועמדות

לאחר סיום ההרשמה באינטרנט תישלח אליכם במייל הודעת קליטה ראשונה.

נתוני ההרשמה מועברים לטכניון ולאחר מספר ימים נקלטים מהמרכז הארצי וממשרד החינוך ציוני הבגרות, הציון הפסיכומטרי, ושאר מבחני כניסה במידה ובוצעו על ידכם. כל הנרשמים יוכלו לצפות בנתוניהם כפי שהם נקלטו בטכניון ואת ההחלטה בעניינם, בכל עת באזור האישי בפורטל. במדור מועמדים והערכה לא מוסרים הודעת קבלה או דחייה בטלפון

שימו לב
אי קבלת הודעה, או קבלתה באיחור, אינה פוטרת את המועמדים מלעמוד בכל הדרישות, כפי שהן מפורטות באתר זה.

כל שינוי ועדכון לאחר קליטת ההרשמה, כמו למשל: שיפור ציוני בגרות סופייםשיפור ציון פסיכומטרי, ציון בחינת מיון לארכיטקטורה ו/או לאדריכלות נוף, ציון יע"ל וציון בחינת מו"ר, יופיעו רק באזור האישי, ולא תישלח הודעה כתובה.

התחברות לאזור האישי

יש להתחבר לפורטל המשתמש עם שם המשתמש והסיסמה.

נתונים כגון ציוני בגרות, פסיכומטרי, בחינות מיון, בחינות ידע בעברית ובאנגלית יופיעו תחת הכותרת "אזור אישי".

בכל שינוי בנתונים או בסטטוס המועמדות יתקבל מייל ובו עדכון על כך שהתקבלה הודעה חדשה בנוגע לבקשת הרישום. על מנת לצפות בהודעה יש להתחבר לפורטל עם שם המשתמש והסיסמה. לאחר הכניסה למערכת יש להיכנס לבקשה הרלוונטית וללחוץ על כפתור מסמכים בתוך הבקשה. מכתבי הצעת מקום/קבלה/דחייה יופיעו תחת לשונית "מסמכים" בתוך כל בקשה בנפרד.

הצעת מקום

מועמדים העומדים בדרישות הקבלה למסלול אליו נרשמו יקבלו הודעה ובה הצעת מקום למסלול. את הצעת המקום יש לאשר תוך מספר הימים המוגדר בהודעה. רק לאחר אישור הצעת מקום יישלח מכתב קבלה רשמי.

אי אישור הצעת מקום בזמן יגרום לביטול ההצעה ודחיית הבקשה.

מידע עבור מועמדים אשר נרשמו לשני מסלולים

בעת הצעת המקום הראשונה - יש לאשר או לדחות את ההצעה תוך מספר הימים המוגדר. הדיון בבקשה השנייה יימשך במקביל, עד תחילת הלימודים, גם אם התקבלתם כבר לבקשה אחת. אם תגיעו לסף הקבלה הנדרש לבקשה הנוספת תישלח הודעה עם הצעת מקום.

בעת הצעת המקום השנייה - מועמדים אשר התקבלו כבר למסלול לימודים אחד ויקבלו הודעת הצעת מקום למסלול השני - יצטרכו לבחור אחת משתי אפשרויות: אישור הצעת המקום החדשה וביטול הקבלה למסלול אליו התקבלו כבר, או דחיית הצעת המקום החדשה ושמירת הקבלה הקודמת.

הודעת קבלה

מועמדים שיאשרו את הצעת המקום, יקבלו מייל עדכון בעקבותיו יהיה עליהם להיכנס לאזור האישי ולצפות בהודעת הקבלה. כל הודעה אחרת, באמצעות האתר למשל, אינה בגדר הודעת קבלה.

להודעת הקבלה תצורף גם דרישה לתשלום מקדמה על חשבון שכר הלימוד ומידע על בחינות הסיווג. רק תשלום המקדמה במועד הנקוב מבטיח את הקבלה. ניתן לשלם את המקדמה גם באתר חשבונות.

הקבלה לטכניון תקפה רק לסמסטר שאליו הייתה ההרשמה. אין העברת רישום מסמסטר לסמסטר, ואין שמירת קבלה לסמסטר מאוחר יותר.

מועמדים שקיבלו הודעת קבלה ולא התחילו ללמוד, קבלתם תבוטל. מי שירצו שוב להגיש מועמדותם, יצטרכו להירשם מחדש ולשלם דמי הרשמה.

מועדים משוערים לקבלת הודעת קבלה מהטכניון

 • מועמדים שימלאו את כל דרישות ההרשמה, ואשר הציונים שלהם גבוהים מאוד יקבלו בשלב מוקדם מאודהודעת קבלה לטכניון.
 • מועמדים אשר אינם חייבים בהשלמת פרטים, בקשתם נבדקת ברציפות והחלטה בעניינם יכולה להינתן בכל עת, בהתאם למצב הקבלה במסלולים שביקשו.
 • מרבית המועמדים לסמסטר א יקבלו הודעת קבלה עד תחילת חודש יולי.
 • מרבית המועמדים לסמסטר ב יקבלו הודעת קבלה עד סוף חודש דצמבר.
 • עתודאים המועמדים לסמסטר א יקבלו תשובה כשבועיים לפני תחילת הלימודים.
 • בשלב של קבלה מאוחרת לא ניתן יהיה לקבל מעונות!

הסבר וקוד כניסה לאינטרנט להרכבת מערכת השעות, יישלחו כחודש לפני תחילת הסמסטר ע"י מדור הוראה |
04-8292530.

הודעת דחייה

מועמדים שלא יגיעו לסף הקבלה שייקבע יקבלו הודעת דחייה המסבירה את סיבת הדחייה. בדרך כלל לא נשלחות הודעות דחייה לפני חודש יוני בסמסטר א ולפני חודש ינואר בסמסטר ב.

דיונים והחלטות במועד מאוחר

 • דיון מחודש בקבלה יתקיים בעקבות הגשת שיפורי ציונים, כגון: ציוני בחינה פסיכומטרית ממועד קיץ (יולי) (לסמסטר א) ו/או שיפורי ציוני בגרות סופיים, בהתאם למצב הקבלה שיהיה אז. ייתכן שלא יישארו מקומות כלל או שסף הקבלה יעלה.
 • מועמדים למסלולי הרפואה  אינם רשאים להגיש נתונים אחרי התאריך המצוין בטבלת מועדי ההרשמה.
 • ציונים ממועד ספטמבר לא יקלטו בכלל להרשמה לסמסטר א כגון: ציון הבחינה הפסיכומטרית, ציון יע"ל, ציון אמי"ר ועוד.
 • ציונים ומסמכים שיוגשו לאחר התאריכים הנדרשים, ידונו על בסיס מקום פנוי בלבד. מספר המקומות מצומצם ביותר.
 • החל מיוני (בסמסטר א) ומדצמבר (בסמסטר ב) עלולים סיפי הקבלה להיות גבוהים יותר מסיפי הקבלה עד אותם מועדים.

שימו לב!
בשלב של דיונים מאוחרים, לא ניתן יהיה לקבל מעונות.

תיקון נתוני קליטה

 • יש לבדוק את הנתונים שנקלטו ולהודיע למדור מועמדים והערכה על כל שגיאה שנפלה בנתונים. מדור מועמדים והערכה מקיים תהליכי בדיקה משלו וטעויות שנפלו מתוקנות.
 • המידע הניתן באמצעות האתר של מדור מועמדים והערכה מייצג את הנתונים כפי שהם ידועים ברגע הנתון. אם נפלה טעות בנתונים, בחישוב או בנהלים, יתוקן המידע בהתאם.
 • המידע באתר אינו מחייב את הטכניון. רק הודעה במייל או בכתב מן הטכניון מחייבת את הטכניון.
 • הטכניון רשאי לחזור בו מהודעת קבלה שנשלחה למועמדים, אם מתבררים נתונים חדשים, או מתגלית טעות מנהלתית בטיפול וכיוצא באלה. החלטה חדשה, אם תהיה, מבטלת החלטה קודמת. בהיעדר החלטה חדשה, תקפה ההחלטה האחרונה שהתקבלה.

עדכון שיפורי ציוני בגרות

הטכניון קולט ישירות את הציונים הסופיים בלבד ממשרד החינוך. הציונים הסופיים מגיעים סמוך לתחילת הסמסטרהדיון לכול המסלולים, פרט לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה, יהיה על בסיס מקום פנוי, בהתאם למצב הקבלה שיהיה אז. ייתכן שלא יישארו מקומות פנויים כלל. סיפי הקבלה משתנים מעת לעת במהלך הדיונים לקבלה לטכניון. ייתכן שבשלב של דיונים מאוחרים סף הקבלה יעלה.

אם שיפרתם ציוני בגרות והם לא נקלטו באזור האישי, דאגו להעברתם לטכניון באופן אישי. יש לפנות למשרד החינוך ולבקש ספח רשמי של הציון החדש הכולל את הציון הסופי באותו מקצוע כל מקצוע בבגרות מורכב ממספר שאלונים ולכל שאלון משקל אחר בשקלול הסופי. לכן, הטכניון אינו יכול לשקלל תתי-ציונים בבגרות. תתי-ציונים לא יתקבלו.

כל ציון שאינו תעודה של משרד החינוך כגון: תדפיס אינטרנט, או תעודת בית-ספר לא יתקבל. יש לשלוח רק ציונים המאושרים כנדרש.

מועמדים שתעודת הבגרות שלהם לא נקלטה, מתבקשים להביא גיליון ציונים רשמי ממשרד החינוך. על גיליון הציונים צריכה להופיע המילה "זכאי". 

פקולטת אם

כשתתקבלו ללימודים, תשתייכו לפקולטה אליה שייך המסלול אליו נרשמתם וזו תהייה פקולטת האם שלכם. במסלולים משותפים לשתי פקולטות הסטודנטים ישתייכו לאחת משתי הפקולטות על פי בחירתם בעת ההרשמה. תוכנית הלימודים והתואר הניתן זהים לכל הסטודנטים במסלול, ללא כל קשר לאיזו פקולטה הם ישתייכו. פקולטת האם משמשת לצרכים מנהליים בלבד.

סטודנטים הרשומים למסלול משותף ייהנו משירותי שתי הפקולטות כמו: גישה לספריות, לחוות המחשבים ולמעבדות.