הגשת מועמדות והקבלה למסלולי הרפואה

הקבלה למסלולי הרפואה

תהליך הקבלה שונה אצל מועמדים למסלולי הרפואה. מועמדים אלה נדרשים להיבחן גם בבחינת מו"ר לרפואה. בחינת מו"ר מתקיימת רק במאי/יוני. כדי להבטיח מקומכם בטכניון, כל בקשה נוספת שפתחתם תיכנס לדיון במקביל לבקשתכם לרפואה.

מועמדים שיגיעו לסף שייקבע לצורך זימון לבחינת מו"ר, יוזמנו לבחינה.

במידה וציון מו"ר שיתקבל יתאים לסף הקבלה למסלולי הרפואה, תקבלו הצעת מקום למסלול רפואה, אותו תצטרכו לאשר.