מכינה לקורס מבוא למדעי המחשב בשפת C למתקבלי תשפ"ג

למי הייתה מיועדת המכינה

המכינה לקורס מבוא למדעי המחשב בשפת C הייתה מיועדת למתקבלים ללימודים בטכניון בשהנ"ל תשפ"ג (אוקטובר 2022) במסלולי הלימוד הבאים: מדעי המחשב, הנדסת חשמל ומחשבים, הנדסת נתונים ומידע, מתמטיקה עם מדעי המחשב, וילמדו בסמסטר הראשון ללימודיהם את הקורסים שמספרם 234114 או 234117.

תכני המכינה

 • הסביבות והכלים הטכנולוגיים הדרושים ללימוד הקורס מבוא למדעי המחשב
 • מושגים בסיסיים במדעי המחשב
 • מושגים בסיסיים בשפת C
 • הכרות עם אלגוריתמים בסיסיים
 • תרשימי זרימה

רקע למכינה

 • המכינה אינה חובה.
 • ההכרעה במטלות השונות במכינה לא תשפיע על הציון בקורס מבוא למדעי המחשב בשפת C.
 • תכני המכינה מתאימים לצרכיהם של הסטודנטים ללא רקע במדעי המחשב. יחד עם זאת, גם סטודנטים עם רקע במדעי המחשב יוכלו להשתתף במכינה, בידיעה כי תכניה תוכננו לסטודנטים ללא רקע במדעי המחשב.
 • המכינה מבוססת על למידה עצמית בבית ולמידה בכיתות בקמפוס לסירוגין. על מנת להשלים את המכינה, יש ללמוד את כל המרכיבים בסדר שנקבע (ראו סעיף ב2). אי לימוד אחד המרכיבים יפגע בהכנה כולה.
 • המכינה תסתיים לפני תחילת סמסטר א.
 • הסטודנטים יגיעו למכינה בקמפוס עם מחשב נייד ואוזניות (תיבדק אפשרות שבמידת הצורך הטכניון ישאיל מחשב).

תיאור המכינה לקורס מבוא למדעי המחשב

מטרות המכינה

הסטודנטים יכירו וידעו לעבוד עם הסביבות הבאות:

 • Moodle
 • Codeblocks - סביבת העבודה איתה עובדים בקורס מבוא למדעי המחשב בשפת C.
 • כלי עבודה ממוחשבים כלליים.
 • הסטודנטים יתחילו לפתח חשיבה אלגוריתמית.
 • הסטודנטים ידעו לקרוא ולהבין אלגוריתמים פשוטים שנכתבו בשפות עיליות שונות (Python, C, C++, C#, Java).

מהלך המכינה

במכינה 6 ימי לימודים  - 3 בבית ו- 3 בקמפוס.

יום 1 - עבודה ב- Moodle, התקנות, עבודה ב- Codeblocks, תרשימי זרימה.

יום 2 - חשיבה אלגוריתמית, תמיכה בהתקנות, משתנים בשפת C, תרשימי זרימה ופעילות חברתית.

יום 3 - כלים טכנולוגיים.

יום 4 - תרגול, תרשימי זרימה, פעילות חברתית.

יום 5 - טבלאות מעקב, תרשימי זרימה, כתיבת תוכנית כולל הרצה ובדיקות.

יום 6 - הבנת תוכניות, תרשימי זרימה, טבלאות מעקב, תרגול ומסיבת סיום.