מסלול קבלה חדש להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון

דרישות קבלה מינימליות להגשת מועמדות

  1. מועמדים בעלי תעודת בגרות הכוללת 5 יח"ל מתמטיקה בציון 70 ומעלה ו-4 יח"ל אנגלית, ציון 104 ומעלה באנגלית בבחינה הפסיכומטרית וציון יע"ל 113 ומעלה, למי שחייבים בבחינה  זו.
  2. מועמדים שציון הסכם שלהם נמוך עד נקודה וחצי מהסף הנדרש.
  3. מועמדים הפטורים לפחות מבחינת סיווג אחת (פיזיקה או כימיה).

מועמדים אשר נרשמו להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון ועומדים בתנאים לעיל, יזומנו לריאיון* בוועדת קבלה.                הוועדה תכלול נציגים מהפקולטה ונציגים ממרכז רישום וקבלת מועמדים.                                                                    בראיון יתבקשו המועמדים לספר על הרקע שלהם, הזיקה למקצוע, ולענות על שאלות שונות.

*זימון לוועדה אינו מבטיח קבלה לפקולטה.