מסלולי הלימודים וסיפי קבלה משוערים

מהו סף קבלה

  • לרוב המועמדים מחושב ציון סֶכֶם. ציון הסֶכֶם קובע את מיקום המועמדים בתחרות על מספר מוגבל של מקומות. לכול מסלול לימודים נקבע סף קבלה. סיפי הקבלה המפורסמים באתר הינם סיפי קבלה משוערים בלבד.
  • סיכויי הקבלה של מי שנמצא מעל לסף הקבלה טובים מאוד. 
  • בפועל עשוי סף הקבלה להיות שונה בשל מספר הנרשמים, איכות נתוניהם ומכסת המקומות.
  • בחלק מהמסלולים ייתכנו סיפי קבלה שונים לעדיפות ראשונה ולעדיפות שנייה.
  • במועד מאוחר עלולים סיפי הקבלה להיות גבוהים יותר.
  • סיפי הקבלה משתנים מעת לעת, במשך כל תהליך הדיונים עד תחילת הסמסטר. הם יפורסמו רק באתר של מדור מועמדים והערכה. כאן ניתן לעקוב אחרי השינויים בסיפי הקבלה.

סיפי קבלה משוערים לסמסטר ב לשנה"ל תשפ"ב (מרץ 2022)

מסלול לימודיםסף קבלה בזמן התחלת הרישוםהסכם הנדרש לקבלת מלגת מצטייני סכם**סף קבלה לראויים לקידום***
הנדסת חשמל* 9196-
חינוך למדע וטכנולוגיה* 84911
מדעי המחשב* 9297-
מדעי המחשב ומתמטיקה*9298-
מתמטיקה* 8794-
מתמטיקה עם מדעי המחשב* 9092-
מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר הביצועים* 8691-
מבטים-חוג לאחר תואר*קבלה על פי ממוצע אקדמי--

סיפי קבלה משוערים לסמסטר א תשפ"ג (אוקטובר 2022)

שימו לב!
בטבלה זו מופיעים סיפי קבלה משוערים לסמסטר א תשפ"ג (אוקטובר 2022). סיפי הקבלה משתנים מעת לעת בזמן ההרשמה והקבלה לטכניון. השינויים יופיעו בטבלה זו.

סיפי קבלה
מסלול לימודיםסף קבלה בזמן התחלת הרישוםהסכם הנדרש לקבלת מלגת מצטייני סכם***סף קבלה לראויים לקידום****
אדריכלות נוף 83
בעדיפות שנייה 87
931
ארכיטקטורה 8591-
ביוכימיה מולקולרית 84931
ביולוגיה83
951
הוראת מדעי המחשב 8793
הנדסה אזרחית 87931
הנדסה ביוכימית 84952
הנדסה ביו-רפואית 87971
הנדסה ביו-רפואית ופיזיקה 8797-
הנדסת אווירונוטיקה וחלל 86951
הנדסת אווירונוטיקה וחלל ופיזיקה8695-
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון 84942
הנדסת הסביבה 84912
הנדסת חומרים 86931
הנדסת חומרים וביולוגיה 86931
הנדסת חומרים וכימיה 86931
הנדסת חומרים ופיזיקה 86931
הנדסת חשמל* 9196-
הנדסת חשמל ופיזיקה 9297-
הנדסה כימית 83952
הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה 84911
הנדסת מכונות 8695-
הנדסת מערכות מידע8895-
הנדסת נתונים ומידע 9097-
הנדסת תעשייה וניהול 88941
חינוך למדע וטכנולוגיה* 8491
כימיה 84911
מדעי המחשב* 9297-
מדעי המחשב ומתמטיקה*9298-
מדעי המחשב ופיזיקה9297-
מתמטיקה* 8694-
מתמטיקה עם מדעי המחשב* 9092-
מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר הביצועים* 8691-
מתמטיקה-פיזיקה 8694-
פיזיקה 8694-
רפואה **-
רפואה והנדסה ביו-רפואית (תואר כפול) ** -
רפואה והנדסת חומרים (תואר כפול)**-
רפואה ומדעי המחשב ( תואר כפול)**-
מבטים-חוג לאחר תואר*קבלה על פי ממוצע אקדמי--
תוכנית רוטשילד למצוינים תנאי הקבלה מפורטים באתר התוכנית -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* מסלולים הנפתחים בסמסטר א ו-ב

** לרפואה ולמסלולים הכפולים עם רפואה - בשנה"ל תשפ"ב (אוקטובר 2021) ציון הסכם לזימון לבחינת מו"ר היה 94.065. ציון מו"ר לקבלה היה 203. בשנה"ל תשפ"ג (אוקטובר 2022) יתכנו ציונים אחרים לזימון לבחינה ולקבלה. הציונים יתעדכנו מידי פעם בטבלה זו.

*** הדרישות לקבלת מלגת מצטייני סכם, בנוסף לציון הסכם.

**** מי מוגדר כראוי לקידום

למחשבון לחישוב סכם