פתיחת ההרשמה לסמסטר ב

פתיחת ההרשמה לסמסטר ב (מרץ 2020)

ההרשמה לסמסטר ב תיפתח בתאריך 1.11.2019

באותו היום ניתן יהיה גם להגיש בקשה למעבר מסלול על סמך סכם לסטודנטים ולמועמדים חדשים.

המסלולים הפתוחים להרשמה בסמסטר זה הם:

חינוך למדע וטכנולוגיה

הנדסת חשמל

מדעי המחשב

מדעי המחשב ומתמטיקה

מתמטיקה

מתמטיקה עם מדעי המחשב

מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים

מתמטיקה-פיזיקה

מבטים