דרישת קבלה להגשת מועמדות לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף

החל משנה"ל תשפ"א, תעודת הבגרות צריכה לכלול לפחות 4 יח"ל מתמטיקה בציון 70 ומעלה. דרישה זו היא בנוסף לשאר הדרישות.

מועמדים שאנם עומדים בדרישה זו חייבים לגשת לבגרות במתמטיקה ולשפר את הציון.

מבנה בחינת הכניסה  לארכיטקטורה יהיה שונה ממבנה הבחינה בשנה שעברה. לכן, לא תתאפשר שמירת ציון מבחינה משנה שעברה.