בהתאם להנחיות משרד הבריאות אין קבלת קהל במרכז רישום וקבלה

בהתאם להנחיות משרד הבריאות אין קבלת קהל במרכז רישום וקבלה. ניתן לפנות בשאלות למייל rishum@technion.ac.il או בטלפון: 04-8293306, 04-8295555, 077-8875555.