• ההרשמה לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה הסתיימה.

שימו לב!

ההרשמה לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה  הסתיימה.

אין הרשמה מאוחרת!