הרשמה מאוחרת לטכניון החלה והיא תסתיים בתאריך 30.6.2022. ההרשמה המאוחרת היא לכול המסלולים (פרט לארכיטקטורה, לאדריכלות נוף ולמסלולי הרפואה). ההרשמה המאוחרת היא על בסיס מקום פנוי.

הרשמה מאוחרת לטכניון

החלה הרשמה מאוחרת לטכניון והיא תסתיים בתאריך 30.6.2022.

ההרשמה המאוחרת היא לכול המסלולים (פרט לארכיטקטורה, לאדריכלות נוף  ולמסלולי הרפואה). 

ההרשמה המאוחרת היא על בסיס מקום פנוי.