• קייטנת הכנה במתמטיקה לסטודנטים חדשים.

החלה ההרשמה לקייטנת ההכנה במתמטיקה לסטודנטים חדשים, שתיפתח באוקטובר 2023. 

הקייטנה מיועדת למתקבלים ולמתקבלות לטכניון לשנת הלימודים תשפ״ד.

ניתן להירשם באתר לימודי הסמכה.