• ההרשמה לסמסטר א' תשפ"ה ולסמסטר ב' תשפ"ד - פתוחה

ההרשמה לסמסטר א' תשפ"ה ולסמסטר ב' תשפ"ד - פתוחה.

להרשמה

 

בברכה,

מדור מועמדים והערכה