מסלולי הלימודים

טבלת מסלולי הרשמה ולימודים, מועדי פתיחתם, מספר שנות הלימוד והתואר המוענק בסיום הלימודים

test

מסלולים הנפתחים בסמסטר א בלבד (אוקטובר): 

[table “1” not found /]

מסלולים הנפתחים פעמיים בשנה: בסמסטר א ובסמסטר ב (תוכנית הלימודים זהה בשני הסמסטרים):

מסלולים הנפתחים פעמיים בשנה: בסמסטר א ובסמסטר ב, תוכנית הלימודים זהה בשני הסמסטרים
מסלולי ההרשמהמסלול הלימודים לתוארשנות הלימודהתואר
הנדסת חשמלמוסמך למדעים בהנדסת חשמל4BSc
מוסמך למדעים בהנדסת מחשבים4BSc
מוסמך למדעים בהנדסת מחשבים ותוכנה4BSc
חינוך למדע וטכנולוגיה*מוסמך למדעים בהוראה4BScEd
מדעי המחשבמוסמך למדעים במדעי המחשב (ארבע-שנתי)
כולל מגמה ללמידה וניתוח מידע במדעי המחשב
4BSc
בוגר למדעים במדעי המחשב (תלת-שנתי)3BSc
מוסמך למדעים בהנדסת תוכנה4BSc
מוסמך למדעים בהנדסת מחשבים4BSc
מוסמך למדעים במדעי המחשב עם התמקדות
בביואינפורמטיקה ובמגמת סייבר ואבטחת מערכות ממוחשבות
המגמות נפתחות רק בסמסטר א
4BSc
מדעי המחשב ומתמטיקהבוגר למדעים במדעי המחשב ובמתמטיקה3.5BSc
מתמטיקהבוגר למדעים במתמטיקה (תלת-שנתי)3BSc
מוסמך למדעים במתמטיקה שימושית (ארבע-שנתי)4BSc
בוגר למדעים במתמטיקה שימושית (תלת-שנתי)3BSc
מתמטיקה עם מדעי המחשבמוסמך למדעים במתמטיקה עם מדעי המחשב (ארבע-שנתי)4BSc
בוגר למדעים במתמטיקה ומדעי המחשב (תלת-שנתי)3BSc
מתמטיקה יישומית בוגר למדעים במתמטיקה יישומית3BSc
מתמטיקה-פיזיקהבוגר למדעים במתמטיקה-פיזיקה3BSc

* המסלול להוראת ביולוגיה-מדעי הסביבה נפתח בסמסטר א בלבד.
** בנוסף ניתנים קורסי העשרה וספורט ביחידה ללימודים הומניסטיים ואומנויות.