רפואה והנדסת חומרים (תואר כפול)

שימו לב!
רק בעלי אזרחות ישראלית רשאים להירשם לתואר הכפול ברפואה ובהנדסת חומרים. ניתן להירשם למסלול זה רק בעדיפות ראשונה.

תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים משותפת לפקולטה לרפואה ולפקולטה להנדסת חומרים. 

התוכנית מיועדת למועמדים שהתקבלו לפקולטה לרפואה ולפקולטה להנדסת חומרים. התוכנית מיועדת למועמדים שהתקבלו לפקולטה לרפואה ומעוניינים ללמוד בנוסף תואר בהנדסת חומרים.

התוכנית מקנה תואר כפול: בוגר למדעים במדעי הרפואה (BSc) ומוסמך למדעים בהנדסת חומרים (BSc). לאחר עמידה בכל מקצועות התוכנית לתואר הכפול, יתאפשר המעבר לחטיבה הקלינית (לפי תקנון רפואה) למשך 3 שנים נוספות ושנת סטאז' לקראת תוארMD .

קורסים מקבילים לקורסי רפואה יוכרו לטובת התואר הכפול רק עבור תלמידים שישלימו את התכנית לתואר כפול במלואה, כמתואר בתכנית הלימודים.

יתרונות התוכנית

המהפכה הטכנולוגית והאתגרים החדשים בתחום הרפואה יצריכו פיתוחים חדשים ופתרונות שיתבססו על הבנה מעמיקה בחומרים ובתכונותיהם הפיסיקליות, כימיות, מכניות, אלקטרוניות, אופטיות ועוד. להנדסת חומרים חשיבות מכרעת בפיתוח טכנולוגיות רפואיות מתקדמות כולל משתלים, תומכנים (סטנטים), גלאים, שחרור מבוקר של תרופות , מערכות דימות והתקנים ביו-רפואיים.

לאחרונה פיתחו חוקרים בפקולטה למדע והנדסה של חומרים, פלטפורמה חדשנית להסעה ושחרור מבוקר של תרופות אנטי-סרטניות בתוך הגוף (drug delivery).

מהנדס חומרים בהכשרתו עוסק בבחירת וחקר חומרים למטרות הנדסיות שונות עד לרמת המוצר, חקר כישלונות של מוצרים, מחקר ופיתוח של חומרים חדשים, פיתוח ויישום שיטות אנליזה מתקדמות וניהול טכנולוגי.

התכנית המשלבת רפואה והנדסת חומרים, תקנה לבוגריה ארגז כלים עשיר ומגוון הנחוץ במגוון תחומים בעולם הרפואה ובמחקר.

שחרור תרופות מבוקר, חומרים חדשים למִשְתָלִים (מפרקים מלאכותיים, תומכנים לעורקי לב, משאבות מושתלות ומערכות ניתור זעיר-פולשניות). בוגרי התכנית יוכלו להשתלב ולהוביל בכל אחד מהתחומים בנפרד ובשטחי המחקר, הפיתוח, והתעשייה הדורשים ידע ברפואה ובחומרים.

משך הלימודים

משך הלימודים לתואר הכפול הוא חמש שנים (לא כולל החטיבה הקלינית וסטאז'). 

מהלך הלימודים

בשנתיים הראשונות התלמידים ילמדו את קורסי היסוד וקורסים של תוכנית הלימודים המשולבת בהנדסת חומרים וביולוגיה.

החל מסמסטר 5 ועד סמסטר 8 ישולבו מקצועות מרפואה, במקביל למקצועות מהנדסת חומרים.

בסמסטר 9 ו- 10 יילמדו מקצועות רפואה בלבד.

השלמת החובות בכל תואר הם בהתאם לנהלי הפקולטה הרלוונטית.

פנו אלינו

ברפואה: עדי ורובל | kabalamd@technion.ac.il                                                                                                          ד"ר דני איתן | danny.eytan@technion.ac.il| 04-8295269                                                                                    בהנדסת חומרים: יוליה קיסלוב | 04-8294593  |mt.ugsec@technion.ac.il
פרופ' מיטל כספרי-טורוקר |04-8294298| maytalc@technion.ac.il