הרשמה לארכיטקטורה

הרשמה לארכיטקטורה

ההרשמה לארכיטקטורה תסתיים בתאריך 27.2.2022.

בחינת הכניסה במועד הראשון תתקיים בתאריך 7.3.2022

ההרשמה תיפתח שוב בתאריך 8.3.2022

בחינת הכניסה תתקיים בתאריך 7.4.2022