סיפי קבלה, הסכם למלגת מצטייני סכם וראויים לקידום

 

סיפי קבלה משוערים לסמסטר ב' תשפ"ד

סיפי קבלה משוערים לסמסטר אביב 2024
מסלול לימודיםסכם נדרש לקבלההסכם הנדרש לקבלת מלגת מצטייני סכם**סף קבלה לראויים לקידום***
אשכול הנדסה
86951
הנדסת חשמל9198-
הנדסת מחשבים9298-
חינוך למדע וטכנולוגיה (תואר ראשון)8491-
חינוך למדע וטכנולוגיה-מדעי המחשב (תואר ראשון)8793-
מדעי המחשב9297-
מדעי המחשב ומתמטיקה9298-
מתמטיקה8694-
מתמטיקה עם מדעי המחשב8692-
מתמטיקה יישומית8791-
מבטים - חוג לאחר תואר לחינוךקבלה על פי ממוצע אקדמי--

סיפי קבלה משוערים לסמסטר א' תשפ"ה (אוקטובר 2024)

סיפי קבלה משוערים לסמסטר א תשפ"ה (אוקטובר 2024)
מסלול לימודיםסכם נדרש לקבלההסכם הנדרש לקבלת מלגת מצטייני סכםנקודות הנחה בסכם לראויים לקידום
אדריכלות נוף*8391
ארכיטקטורה*8591
ביולוגיה83961
ביולוגיה וכימיה (דו-חוגי)83931
הנדסה אזרחית86931
הנדסה ביוכימית85931
הנדסה ביוטכנולוגיה ומזון84942
הנדסה ביו-רפואית87961
הנדסה ביו-רפואית ופיזיקה88961
הנדסת אווירונוטיקה וחלל86951
הנדסת אווירונוטיקה וחלל ופיזיקה8695
הנדסת הסביבה83912
הנדסת חומרים86941
הנדסת חומרים וביולוגיה86941
הנדסת חומרים וכימיה86941
הנדסת חומרים ופיזיקה86941
הנדסת חשמל9198
הנדסת חשמל ופיזיקה9298
הנדסה כימית84931
הנדסת מחשבים9298
הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה83911
הנדסת מכונות86951
הנדסת מערכות מידע8994
הנדסת נתונים ומידע9096
הנדסת תעשיה וניהול8894
חינוך למדע וטכנולוגיה (תואר ראשון)8491
חינוך למדע וטכנולוגיה-מדעי המחשב (תואר ראשון)8793
כימיה83911
מדעי המחשב9297
מדעי המחשב ומתמטיקה9298
מדעי המחשב ופיזיקה9297
מתמטיקה8694
מתמטיקה עם מדעי המחשב8792
מתמטיקה יישומית8791
מתמטיקה – פיזיקה8694
פיזיקה8594
מדעי הרפואה-מגמת רפואה*****
מדעי הרפואה - הנדסה ביו-רפואית (תואר כפול)*****
מדעי הרפואה – מדעי המחשב (תואר כפול)*****
מבטים - חוג לאחר תואר בחינוךקבלה על פי ממוצע אקדמי

* למסלולי רפואה: סף הזימון לבחינת מו"ר תלוי במספר המקומות שהוקצו ומספר הנרשמים הסופי ולכן מתפרסם רק לאחר סגירת ההרשמה וסיום שליחת הזימונים.

לצורך השוואה, להלן סיפי הזימון למו"ר שהיו בשנתיים האחרונות:

תשפ"ד - סכם 91.925

תשפ"ג - סכם 93.360

סף ציון מו"ר לקבלה ייתפרסם במועד הרלוונטי. לצורך השוואה, להלן ציון מו"ר הסופי לקבלה שהיה בשנתיים האחרונות:

תשפ"ד – 201

תשפ"ג – 202

** מלגת מצטייני סכם לרפואה תיקבע עפ"י ציון מו"ר ותפורסם במועד הרלוונטי.

הסף למלגת מצטייני סכם שהיה בתשפ"ד – ציון מו"ר 233