סיפי קבלה, הסכם למלגת מצטייני סכם וראויים לקידום

מהו סף קבלה

  • לרוב המועמדים מחושב ציון סֶכֶם. ציון הסֶכֶם קובע את מיקום המועמדים בתחרות על מספר מוגבל של מקומות. לכול מסלול לימודים נקבע סף קבלה. סיפי הקבלה המפורסמים באתר הינם סיפי קבלה משוערים בלבד.
  • סיכויי הקבלה של מי שנמצא מעל לסף הקבלה טובים מאוד. 
  • בפועל עשוי סף הקבלה להיות שונה בשל מספר הנרשמים, איכות נתוניהם ומכסת המקומות.
  • בחלק מהמסלולים ייתכנו סיפי קבלה שונים לעדיפות ראשונה ולעדיפות שנייה.
  • במועד מאוחר עלולים סיפי הקבלה להיות גבוהים יותר.
  • סיפי הקבלה משתנים מעת לעת, במשך כל תהליך הדיונים עד תחילת הסמסטר. הם יפורסמו רק באתר של מדור מועמדים והערכה. כאן ניתן לעקוב אחרי השינויים בסיפי הקבלה.

סיפי קבלה משוערים לסמסטר א תשפ"ד (אוקטובר 2023)

שימו לב!

  • סיפי הקבלה משתנים מעת לעת בזמן ההרשמה והקבלה לטכניון. השינויים יופיעו בטבלה זו.
  • כדי לקרוא מידע מורחב על כול מסלול לימודים היכנסו למסלולי הלימודים.

סיפי קבלה
מסלול לימודיםסף קבלההסכם לקבלת מלגת מצטייני סכםנקודות זיכוי לראויים לקידום
אדריכלות נוף81.391-
ארכיטקטורה8291-
ביולוגיה 83
961
ביולוגיה וכימיה (דו-חוגי) 83931
הוראת מדעי המחשב (תואר ראשון)8793-
הנדסה אזרחית 86931
הנדסה ביוכימית84932
הנדסה ביו-רפואית87961
הנדסה ביו-רפואית ופיזיקה 8796-
הנדסה כימית 83932
הנדסת אווירונוטיקה וחלל86951
הנדסת אווירונוטיקה וחלל ופיזיקה8695-
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון 83.5942
הנדסת הסביבה83912
הנדסת חומרים86941
הנדסת חומרים וביולוגיה 86941
הנדסת חומרים וכימיה 86941
הנדסת חומרים ופיזיקה 86941
הנדסת חשמל הקבלה הסתיימה

מועמדים בעלי סכם 95 ומעלה יידונו על בסיס מקום פנוי.
98-
הנדסת חשמל ופיזיקה הקבלה הסתיימה

מועמדים בעלי סכם 95 ומעלה יידונו על בסיס מקום פנוי.
98-
הנדסת מחשביםהקבלה הסתיימה

מועמדים בעלי סכם 95 ומעלה יידונו על בסיס מקום פנוי.
98-
הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה83911
הנדסת מכונות 86951
הנדסת מערכות מידע8994-
הנדסת נתונים ומידע 9096-
הנדסת תעשייה וניהול88941
חינוך למדע וטכנולוגיה8491
כימיה83911
מדעי המחשב הקבלה הסתיימה

מועמדים בעלי סכם 95 ומעלה יידונו על בסיס מקום פנוי.
97-
מדעי המחשב ומתמטיקההקבלה הסתיימה

מועמדים בעלי סכם 95 ומעלה יידונו על בסיס מקום פנוי.
98-
מדעי המחשב ופיזיקההקבלה הסתיימה

מועמדים בעלי סכם 95 ומעלה יידונו על בסיס מקום פנוי.
97-
מתמטיקה8694-
מתמטיקה עם מדעי המחשב 8692-
מתמטיקה יישומית8791-
מתמטיקה-פיזיקה 8694-
פיזיקה 8594-
מדעי הרפואה – מגמת רפואה91.925*
סף זימון לבחינת מו"ר

סף מו"ר לקבלה 203
ציון מו"ר 233-
מדעי הרפואה – הנדסה ביו-רפואית (תואר כפול)91.925*
סף זימון לבחינת מו"ר

סף מו"ר לקבלה 203
ציון מו"ר 233 -
מדעי הרפואה – מדעי המחשב (תואר כפול)91.925*
סף זימון לבחינת מו"ר

סף מו"ר לקבלה 203
ציון מו"ר 233 -
מבטים-חוג לאחר תוארקבלה על פי ממוצע אקדמי--
תוכנית הטכניון למצוינים מידע מורחב על תוכנית המצויינים-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* למסלולי רפואה: סף הזימון לבחינת מו"ר. סף ציון מו"ר לקבלה ייתפרסם במועד הרלוונטי. 

** מלגת מצטייני סכם לרפואה תיקבע עפ"י ציון מו"ר ותפורסם במועד הרלוונטי

למחשבון לחישוב סכם