מסלולי הלימודים וסיפי קבלה משוערים

מהו סף קבלה

  • לרוב המועמדים מחושב ציון סֶכֶם. ציון הסֶכֶם קובע את מיקום המועמדים בתחרות על מספר מוגבל של מקומות. לכול מסלול לימודים נקבע סף קבלה. סיפי הקבלה המפורסמים באתר הינם סיפי קבלה משוערים בלבד.
  • סיכויי הקבלה של מי שנמצא מעל לסף הקבלה טובים מאוד. 
  • בפועל עשוי סף הקבלה להיות שונה בשל מספר הנרשמים, איכות נתוניהם ומכסת המקומות.
  • בחלק מהמסלולים ייתכנו סיפי קבלה שונים לעדיפות ראשונה ולעדיפות שנייה.
  • במועד מאוחר עלולים סיפי הקבלה להיות גבוהים יותר.
  • סיפי הקבלה משתנים מעת לעת, במשך כל תהליך הדיונים עד תחילת הסמסטר. הם יפורסמו רק באתר של מדור מועמדים והערכה. כאן ניתן לעקוב אחרי השינויים בסיפי הקבלה.

סיפי קבלה משוערים לסמסטר א תשפ"ג (אוקטובר 2022)

  • שימו לב!
    בטבלה זו מופיעים סיפי קבלה משוערים לסמסטר א תשפ"ג (אוקטובר 2022). סיפי הקבלה משתנים מעת לעת בזמן ההרשמה והקבלה לטכניון. השינויים יופיעו בטבלה זו.
  • בטבלת הסיפים מופיעים המסלולי ההרשמה הנפתחים בסמסטר א ו-ב. הם מסומנים ב-*.

סיפי קבלה
מסלול לימודיםסף קבלה בזמן התחלת הרישוםהערותהסכם הנדרש לקבלת מלגת מצטייני סכם**סף קבלה לראויים לקידום***
אדריכלות נוף 80-
931
ארכיטקטורה 82.7-91-
ביולוגיה83
-951
ביולוגיה וכימיה (דו-חוגי) 83-931
הוראת מדעי המחשב 87-93
הנדסה אזרחית 86-931
הנדסה ביוכימית 84-952
הנדסה ביו-רפואית 87-971
הנדסה ביו-רפואית ופיזיקה 87-97-
הנדסה כימית 83-952
הנדסת אווירונוטיקה וחלל 86-951
הנדסת אווירונוטיקה וחלל ופיזיקה86-95-
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון 83-942
הנדסת הסביבה 83-912
הנדסת חומרים 86-931
הנדסת חומרים וביולוגיה 86-931
הנדסת חומרים וכימיה 86-931
הנדסת חומרים ופיזיקה 86-931
הנדסת חשמל* 90.7הקבלה הסתיימה96-
הנדסת חשמל ופיזיקה 92הקבלה הסתיימה97-
הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה 83-911
הנדסת מכונות 85-95-
הנדסת מערכות מידע88הקבלה הסתיימה95-
הנדסת נתונים ומידע 94-97-
הנדסת תעשייה וניהול 88-941
חינוך למדע וטכנולוגיה* 84-91
כימיה 83-911
מדעי המחשב* 92הקבלה הסתיימה.

מועמדים בעלי סכם
95 ומעלה יידונו על בסיס מקום פנוי
97-
מדעי המחשב ומתמטיקה*92הקבלה הסתיימה.

מועמדים בעלי סכם
95 ומעלה יידונו על בסיס מקום פנוי
98-
מדעי המחשב ופיזיקה92הקבלה הסתיימה.

מועמדים בעלי סכם 95 ומעלה יידונו על בסיס מקום פנוי
97-
מתמטיקה* 86-94-
מתמטיקה עם מדעי המחשב* 86-92-
מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר הביצועים* 86-91-
מתמטיקה-פיזיקה 86-94-
פיזיקה 86-94-
רפואה סף זימון לבחינת מו"ר 93.36
סף מו"ר לקבלה 203--
רפואה והנדסה ביו-רפואית (תואר כפול) סף זימון לבחינת מו"ר 93.36סף מו"ר לקבלה 203 --
רפואה והנדסת חומרים (תואר כפול)סף זימון לבחינת מו"ר 93.36סף מו"ר לקבלה 203--
רפואה ומדעי המחשב ( תואר כפול)סף זימון לבחינת מו"ר 93.36סף מו"ר לקבלה 203--
מבטים-חוג לאחר תואר*קבלה על פי ממוצע אקדמי---
תוכנית רוטשילד למצוינים תנאי הקבלה מפורטים באתר התוכנית --

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* מסלולים הנפתחים בסמסטר א ו-ב

** הדרישות לקבלת מלגת מצטייני סכם, בנוסף לציון הסכם.

*** מי מוגדר כראוי לקידום

למחשבון לחישוב סכם