סיפי קבלה, הסכם למלגת מצטייני סכם וראויים לקידום

מהו סף קבלה

 • לרוב המועמדים מחושב ציון סֶכֶם. ציון הסֶכֶם קובע את מיקום המועמדים בתחרות על מספר מוגבל של מקומות. לכול מסלול לימודים נקבע סף קבלה. סיפי הקבלה המפורסמים באתר הינם סיפי קבלה משוערים בלבד.
 • סיכויי הקבלה של מי שנמצא מעל לסף הקבלה טובים מאוד. 
 • בפועל עשוי סף הקבלה להיות שונה בשל מספר הנרשמים, איכות נתוניהם ומכסת המקומות.
 • בחלק מהמסלולים ייתכנו סיפי קבלה שונים לעדיפות ראשונה ולעדיפות שנייה.
 • במועד מאוחר עלולים סיפי הקבלה להיות גבוהים יותר.
 • סיפי הקבלה משתנים מעת לעת, במשך כל תהליך הדיונים עד תחילת הסמסטר. הם יפורסמו רק באתר של מדור מועמדים והערכה. כאן ניתן לעקוב אחרי השינויים בסיפי הקבלה.

סיפי קבלה משוערים לסמסטר ב תשפ"ג (מרץ 2023)

 • שימו לב!
  סיפי הקבלה משתנים מעת לעת בזמן ההרשמה והקבלה לטכניון. השינויים יופיעו בטבלה זו.
 • כדי לקרוא מידע מורחב על כול מסלול לימודים היכנסו למסלולי הלימודים.
סיפי-קבלה-משוערים-לסמסטר-א-תשפב-אוקטובר-2021-2022-10-23.csv
מסלול לימודיםסף קבלההסכם לקבלת מלגת מצטייני סכם
הוראת מדעי המחשב 8793
הנדסת חשמל 90.796
מבטים-חוג לאחר תוארקבלה על פי ממוצע אקדמי-
חינוך למדע וטכנולוגיה8491
מדעי המחשב9297
מדעי המחשב ומתמטיקה9298
מתמטיקה8694
מתמטיקה עם מדעי המחשב8692
מתמטיקה יישומית 8691

סיפי קבלה משוערים לסמסטר א תשפ"ד (אוקטובר 2023)

שימו לב!

 • סיפי הקבלה משתנים מעת לעת בזמן ההרשמה והקבלה לטכניון. השינויים יופיעו בטבלה זו.
 • כדי לקרוא מידע מורחב על כול מסלול לימודים היכנסו למסלולי הלימודים.

סיפי קבלה
מסלול לימודיםסף קבלה בזמן התחלת הרישוםהסכם לקבלת מלגת מצטייני סכםנקודות זיכוי לראויים לקידום
אדריכלות נוף8591-
ארכיטקטורה8591-
ביולוגיה 83
961
ביולוגיה וכימיה (דו-חוגי) 83931
הוראת מדעי המחשב (תואר ראשון)8793-
הנדסה אזרחית 86931
הנדסה ביוכימית84932
הנדסה ביו-רפואית87961
הנדסה ביו-רפואית ופיזיקה 8796-
הנדסה כימית 83932
הנדסת אווירונוטיקה וחלל86951
הנדסת אווירונוטיקה וחלל ופיזיקה8695-
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון 84942
הנדסת הסביבה83912
הנדסת חומרים86941
הנדסת חומרים וביולוגיה 86941
הנדסת חומרים וכימיה 86941
הנדסת חומרים ופיזיקה 86941
הנדסת חשמל 9198-
הנדסת חשמל ופיזיקה 9298-
הנדסת מחשבים9298-
הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה83911
הנדסת מכונות 87951
הנדסת מערכות מידע9194-
הנדסת נתונים ומידע 9196-
הנדסת תעשייה וניהול89941
חינוך למדע וטכנולוגיה8491
כימיה83911
מדעי המחשב 9297-
מדעי המחשב ומתמטיקה9298-
מדעי המחשב ופיזיקה9297-
מתמטיקה8694-
מתמטיקה עם מדעי המחשב 8792-
מתמטיקה יישומית8791-
מתמטיקה-פיזיקה 8694-
פיזיקה 8694-
מדעי הרפואה – מגמת רפואה***-
מדעי הרפואה – הנדסה ביו-רפואית (תואר כפול)* **-
מדעי הרפואה – הנדסת חומרים (תואר כפול)***-
מדעי הרפואה – מדעי המחשב (תואר כפול)***-
מבטים-חוג לאחר תוארקבלה על פי ממוצע אקדמי--
תוכנית הטכניון למצוינים מידע מורחב על תוכנית המצויינים-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* למסלולי רפואה: סף הזימון לבחינת מו"ר וסף ציון מו"ר לקבלה ייתפרסמו במועד הרלוונטי. לצורך השוואה, בשנה"ל תשפ"ג (אוקטובר 2022) סף הזימון לבחינת מו"ר היה 93.36. ציון מו"ר הסופי לקבלה היה 202.

** מלגת מצטייני סכם לרפואה תיקבע עפ"י ציון מו"ר ותפורסם במועד הרלוונטי

למחשבון לחישוב סכם