מסלולי הלימודים וסיפי קבלה משוערים

מהו סף קבלה

  • לרוב המועמדים מחושב ציון סֶכֶם. ציון הסֶכֶם קובע את מיקום המועמדים בתחרות על מספר מוגבל של מקומות. לכול מסלול לימודים נקבע סף קבלה. סיפי הקבלה המפורסמים באתר הינם סיפי קבלה משוערים בלבד.
  • סיכויי הקבלה של מי שנמצא מעל לסף הקבלה טובים מאוד. 
  • בפועל עשוי סף הקבלה להיות שונה בשל מספר הנרשמים, איכות נתוניהם ומכסת המקומות.
  • בחלק מהמסלולים ייתכנו סיפי קבלה שונים לעדיפות ראשונה ולעדיפות שנייה.
  • במועד מאוחר עלולים סיפי הקבלה להיות גבוהים יותר.
  • סיפי הקבלה משתנים מעת לעת, במשך כל תהליך הדיונים עד תחילת הסמסטר. הם יפורסמו רק באתר של מדור מועמדים והערכה. כאן ניתן לעקוב אחרי השינויים בסיפי הקבלה.

סיפי קבלה משוערים לסמסטר א תשפ"ג (אוקטובר 2022)

שימו לב!
בטבלה זו מופיעים סיפי קבלה משוערים לסמסטר א תשפ"ג (אוקטובר 2022). סיפי הקבלה משתנים מעת לעת בזמן ההרשמה והקבלה לטכניון. השינויים יופיעו בטבלה זו.

כדי לראות את מסלולי הלימודים בכול מסלול הרשמה, יש ללחוץ על שם המסלול.

סיפי קבלה
מסלול לימודיםסף קבלה בזמן התחלת הרישוםהסכם הנדרש לקבלת מלגת מצטייני סכם***סף קבלה לראויים לקידום****
אדריכלות נוף 80
931
ארכיטקטורה 82.791-
ביוכימיה מולקולרית 83931
ביולוגיה83
951
הוראת מדעי המחשב 8793
הנדסה אזרחית 86931
הנדסה ביוכימית 84952
הנדסה ביו-רפואית 87971
הנדסה ביו-רפואית ופיזיקה 8797-
הנדסה כימית 83952
הנדסת אווירונוטיקה וחלל 86951
הנדסת אווירונוטיקה וחלל ופיזיקה8695-
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון 84942
הנדסת הסביבה 83912
הנדסת חומרים 86931
הנדסת חומרים וביולוגיה 86931
הנדסת חומרים וכימיה 86931
הנדסת חומרים ופיזיקה 86931
הנדסת חשמל* 9196-
הנדסת חשמל ופיזיקה 9297-
הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה 83911
הנדסת מכונות 8595-
הנדסת מערכות מידעהקבלה הסתיימה95-
הנדסת נתונים ומידע 9097-
הנדסת תעשייה וניהול 88941
חינוך למדע וטכנולוגיה* 8491
כימיה 83911
מדעי המחשב* 9297-
מדעי המחשב ומתמטיקה*9298-
מדעי המחשב ופיזיקה9297-
מתמטיקה* 8694-
מתמטיקה עם מדעי המחשב* 8692-
מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר הביצועים* 8691-
מתמטיקה-פיזיקה 8694-
פיזיקה 8694-
רפואה סף זימון לבחינת מו"ר
93.36
סף מו"ר לקבלה 216
--
רפואה והנדסה ביו-רפואית (תואר כפול) סף זימון לבחינת מו"ר
93.36
סף מו"ר לקבלה 216
--
רפואה והנדסת חומרים (תואר כפול)סף זימון לבחינת מו"ר
93.36
סף מו"ר לקבלה 216
--
רפואה ומדעי המחשב ( תואר כפול)סף זימון לבחינת מו"ר
93.36
סף מו"ר לקבלה 216
--
מבטים-חוג לאחר תואר*קבלה על פי ממוצע אקדמי--
תוכנית רוטשילד למצוינים תנאי הקבלה מפורטים באתר התוכנית -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* מסלולים הנפתחים בסמסטר א ו-ב

** לרפואה ולמסלולים הכפולים עם רפואה - בשנה"ל תשפ"ב (אוקטובר 2021) ציון הסכם לזימון לבחינת מו"ר היה 94.065. ציון מו"ר לקבלה היה 203. בשנה"ל תשפ"ג (אוקטובר 2022) יתכנו ציונים אחרים לזימון לבחינה ולקבלה. הציונים יתעדכנו מידי פעם בטבלה זו.

*** הדרישות לקבלת מלגת מצטייני סכם, בנוסף לציון הסכם.

**** מי מוגדר כראוי לקידום

למחשבון לחישוב סכם