ידע בעברית (יע"ל)

  • מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאיננה עברית או בנוסח משולב אנגלית/ עברית או SAT או ACT, יהיו חייבים גם בבחינת ידע בעברית (יע"ל).
  • כדי להתקבל ללימודים נדרש ציון של 113 לפחות בבחינת ידע בעברית (יע''ל) של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
    מועמדים שהציון שלהם יהיה מתחת לציון 113 בבחינת יע''ל, לא יוכלו להתקבל ללימודים. מועמדים אשר קיבלו בבחינת יע"ל ציון 113 - 120 חייבים ללמוד את הקורס "עברית 3" בשנת הלימודים הראשונה.
  • מועמדים שיבחנו במועד קיץ (יולי) יוכלו להתקבל על בסיס מקום פנוי בלבד!
  • הניגשים לבחינה הפסיכומטרית ו/או לבחינת יע"ל במועד קיץ (יולי), לא יוכלו לקבל מעונות!

לא תהיה קבלה לטכניון, לסמסטר א, על סמך ציון יע"ל ממועד סתיו (ספטמבר)!

ההרשמה לבחינה באתר המרכז הארצי לבחינות


קורס הכנה לבחינת יע"ל

המכינה תקיים קורסי הכנה לבחינת יע"ל מספר פעמים בשנה. הקורסים יפתחו במקביל למועדי המבחנים שלל המרכז הארצי לבחינות.


 הסיווג לרמות בעברית בטכניון

תוצאת בחינת יע"ל משמשת גם לקביעת רמות הלימוד בעברית בטכניון. 

הסיווג לרמות בעברית בטכניון
הציוןהרמה
150-121פטור
120-113עברית 3 (למתקדמים)
112 ומטהלא ניתן להתקבל לטכניון
פנו אלינו

מרכזת לימודי העברית - רחל פלטיאלי | המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות  | hupalti@technion.ac.il 04-8293817 |