תאריכי הבחינות ותוקפן

27.1.2022 - הבחינה תקפה לקבלה לסמסטר א תשפ"ג (אוקטובר 2022).

24.03.2022 - הבחינה תקפה לקבלה לסמסטר א תשפ"ג. 

24.06.2022 - הבחינה תקפה לקבלה לסמסטר א תשפ"ג אך ורק על בסיס מקום פנוי.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.1.2023 - הבחינה תקפה לקבלה לסמסטר א (אוקטובר 2023) ולסמסטר ב (מרץ 2024) תשפ"ד.

23.3.2023 - הבחינה תקפה לקבלה לסמסטר א תשפ"ד.

22.6.2023 - הבחינה תקפה לקבלה לסמסטר א תשפ"ד אך ורק על בסיס מקום פנוי.