תנאי קבלה ונוהל הרשמה לרפואה ולמסלולים לתואר כפול עם רפואה

שימו לב!

כל המידע בהמשך מתייחס לארבעת המסלולים:

 1. המסלול לרפואה
 2. המסלול לתואר כפול רפואה והנדסה ביו-רפואית
 3. המסלול לתואר כפול רפואה ומדעי המחשב
 4. המסלול לתואר כפול רפואה והנדסת חומרים

דרישות קבלה כלליות

דרישות מתעודת בגרות ישראלית או תעודת בגרות מחו"ל

ציון פסיכומטרי

הבחינה הפסיכומטרית האחרונה התקפה להרשמה היא במועד מרץ\אפריל. 

ידע באנגלית 

להגשת מועמדות לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה נדרש ציון של 120 ומעלה בחלק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית או בבחינת אמי''ר, או 600 בבחינת SAT, או 26 בבחינת ACT. המועמדים חייבים לקבל את הציון הזה עד מועד אביב (חודש אפריל) לכול המאוחר. מועמדים אשר לא ישיגו את ציון המינימום כפי שצוין לעיל לא יזומנו לבחינת מו"ר, גם אם הם עומדים בשאר דרישות הקבלה. 

ידע בעברית

על מועמדים החייבים בבחינת יע''ל/יעלנט לגשת לבחינה במועד אביב (אפריל), לכל המאוחר. 

ידע בפיזיקה

המתקבלים לרפואה פטורים מבחינת הסיווג בפיזיקה. אך עבור קורסי פיזיקה 1ר ו-2ר נדרש ידע בסיסי ברמה תיכונית ולכן הפקולטה ממליצה מאד ללמוד את החומר, לפני תחילת הלימודים.

המתקבלים לתארים הכפולים עם רפואה, חייבים בבחינת הסיווג בפיזיקה.

הנושאים במכניקה

פרק 1: וקטורים | פרק 2: תנועה לאורך קו ישר | פרק 3: תנועה במישור| פרק 4: חוקי התנועה של ניוטון | פרק 5: יישום חוקי ניוטון | פרק 6: תנועה מעגלית | פרק 7: עבודה ואנרגיה | פרק 8: מתקף ותנע |פרק 9: שיווי משקל של גוף קשיח | פרק 10: תנועה מחזורית | פרק 11: כבידה

הנושאים בחשמל

 אלקטרוסטטיקה (פרקים 1-4) | פרק 1: חוק קולון | פרק 2: השדה החשמלי | פרק 3אנרגיה פוטנציאלית חשמלית | פרק 4: קבלים וחומרים דיאלקטריים מעגלים חשמליים | פרק 5: זרמים חשמליים ומגנטיות (פרקים 6-7)| פרק 6: השדה המגנטי וכוחות מגנטיים | פרק 7: מקורות של שדה מגנטי השראה אלקטרומגנטית (פרק 8) | פרק 8:השראה אלקטרומגנטית אופטיקה (פרק 10-9) | פרק 9: תורת האור הגיאומטרית | פרק 10: שבירה ממשטחים ועדשות.

ישנם קורסי הכנה בפיזיקה למכניקה ולחשמל הניתנים ע"י המכינה בטכניוןהמעוניינים בכך יכולים להירשם אליהם דרך אתר המכינה.

בנוסף ניתן להיעזר בקורסים המוקלטים של פיזיקה ל1 ופיזיקה ל2 של הטכניון הנמצאים ביוטיוב:

פיזיקה 1ל

פיזיקה 2ל

ידע במתמטיקה

עבור שנת הלימודים הראשונה נדרש ידע מתמטי בסיסי ברמה תיכונית ולכן הפקולטה ממליצה מאד ללמוד את החומר, לפני תחילת הלימודים.

הנושאים הרלוונטיים הם: מספרים מרוכבים I נגזרות ואינטגרלים (מסוימים ולא מסוימים) של פולינומים, של פונקציות מערכיות ושל פונקציות טריגונומטריות I זהויות טריגונומטריות.

 • רק בעלי אזרחות ישראלית רשאים להירשם לפקולטה לרפואה ולמסלולים לתואר כפול עם רפואה.
 • רק המועמדים בעלי שקלול הנתונים הגבוה ביותר, יוזמנו לבחינת מו"ר.
 • לאחר בחינת מו"ר, ידורגו המועמדים על פי ציון מו"ר ומכלול נתוניהם.
 • בכול שנה ייקבע ציון מו"ר מינימלי לדיון במועמדים על-סמך רקע אקדמי מלא. בשנה הקודמת הציון היה 200.
 • לא תתאפשר קבלה של תלמידים עם הערת משמעת בתיק האישי.
 • המתקבלים יידרשו להמציא אישור סיום התואר הראשון טרם תחילת לימודי הרפואה.
 • מועמדים מחו"ל יגישו מסמך רשמי, חתום ע"י המוסד המנפיק, ובו דירוג מיקומם ביחס לשאר התלמידים אשר למדו עימם באותו מסלול ובאותן שנים.
 • מועמדים בעלי רקע אקדמי מלא או חלקי (שלושה סמסטרים) כמפורט, לא יוכלו להגיש מועמדות ע"ס ציון סכם.
 • ניתן להירשם לרפואה, למסלול לתואר כפול רפואה והנדסה ביו-רפואית, למסלול לתואר כפול רפואה ומדעי המחשב ולמסלול לתואר כפול רפואה והנדסת חומרים רק בעדיפות ראשונה. כלומר, אפשר להירשם רק לאחד מארבעת המסלולים הללו.
 • עתודאים אינם רשאים להירשם לרפואה ולמסלולים לתואר כפול עם רפואה בטכניון.

מסמכים הנדרשים מהמועמדים

 • לאחר הקבלה לרפואה יש למלא הצהרת בריאות, ולשלוח אותה לבית הספר לרפואה במקביל לתשלום דמי המקדמה.
 • המתקבלים יתבקשו להגיש אישור מהמשטרה על כך כי אין בעברם רישום פלילי בגין עבירות מין ("תעודת בגיר" לגברים). האישור יוגש למזכירות הפקולטה לרפואה בהתאם להנחיות שתישלחנה בתחילת השנה.
 • אישור על חיסונים: החל משנת הלימודים הראשונה משולבת התנסות בשדות הקליניים. בהתאם לכך, כל המתקבלים המתחילים לימודי רפואה, מחויבים להציג אישור חיסונים לפי:

      חוזר מנכ"ל משרד הבריאות ועל-פי התוספת לחוזר מנכ"ל מפברואר 2021.

     את האישור החתום (חלקים א, ב, ג בנספח 1 המופיע בלינק ואת התו הירוק) יש להעביר לבית הספר לרפואה       במייל, לא יאוחר מחודש ממועד תחילת הלימודים. יובהר כי אי התחסנות במועד, תוביל לכך שהסטודנטים לא יוכלו            להשתתף בקורס "שלישי קליני" והדבר יוביל לפיצול שנה"ל.