החומר לבחינת הסיווג

מבנה הבחינה

הבחינה מורכבת משני חלקים: חלק א-מכניקה וחלק ב-חשמל.
כל חלק מהבחינה נמשך כשעתיים וחצי. קיימת הפסקה של חצי שעה בין שני החלקים. ניתן להיבחן בכל אחד מן החלקים של בחינת הסיווג בנפרד (מכניקה או חשמל), ואין הכרח לגשת לשני החלקים באותו יום.
אופי הבחינה יכול להשתנות ממועד למועד.

ניתן להביא מחשבון לבחינה.

החומר לבחינה

מכניקה

סטטיקה: וקטורים; הפרדת כוחות לרכיבים; חיבור כוחות; תנאי שיווי משקל; מומנט של כוח; מרכז מסה.
קינמטיקה: מהירות; תנועה שוות מהירות; מהירות יחסית; תאוצה; תנועה בתאוצה קבועה בקו ישר;  נפילה חופשית; זריקה אנכית; זריקה משופעת.
דינמיקה: חוקי ניוטון; מסה וכוח; חיכוך; מישור משופע; תקיפה ותנע; חוק שימור התנע;  מהירות מרכז מסה; התנגשויות; מומנט של כוח.
אנרגיה: עבודה והספק; אנרגיה מכנית (קינטית ופוטנציאלית); חוק שימור האנרגיה; התנגשות פלסטית והתנגשות אלסטית; מקדם תקומה.
כוח מרכזי: תנועה מעגלית; מהירות זוויתית; תדירות ומחזור; תאוצה מרכזית; כוח מרכזי.
גרוויטציה: חוקי קפלר; כוח המשיכה העולמי; תאוצת הכובד; פוטנציאל הכובד; מהירות בריחה.
תנועה הרמונית פשוטה: העתק; מהירות ותאוצה כפונקציה של הזמן; אנרגיה פוטנציאלית ואנרגיה  כוללת בתנועה הרמונית; מטוטלת וקפיצים.

חשמל ומגנטיות

אלקטרוסטטיקה: חוק קולון; שדה חשמלי; חוק גאוס; פוטנציאל חשמלי; קיבול; מטענים  מושרים; חיבור קבלים; אנרגיה של גוף טעון.

אלקטרודינמיקה: זרם חשמלי; התנגדות; חוק אוהם; מקור מתח; כוח אלקטרו-מניע; התנגדות פנימית ומתח הדקים; חיבור נגדים; חיבור מקורות מתח; חוקי קירכהוף; פוטנציומטר; הספק חשמלי וחוק ג'אול.

מגנטיות: שדה מגנטי; כוח לורנץ; תנועת מטען בשדה מגנטי קבוע; כוח מגנטי על מוליך נושא זרם; מומנט מגנטי; שדה מגנטי של זרם חשמלי; כוחות בין מוליכים נושאי זרם; כוח אלקטרו-מניע מושרה.