היכן ניתן למצוא את ציון הבחינה

מועמדים שנרשמו לטכניון ויבחנו בבחינת הסיווג, יוכלו לראות האם קיבלו פטור באיזור האישי.

נבחנים בבחינה שלא נרשמו לטכניון, יקבלו את התשובה במייל.

סטודנטים יכולים לראות את הציון  בבחינת הסיווג בפיזיקה כפטור ללא ניקוד, בהשלמות מכניקה או חשמל בראש גיליון הציונים. ציון עובר ניתן למי שענה נכונה על 70% משאלות הבחינה. היעדר הפטור משמעותו כישלון בבחינת הסיווג.