הערכות לקראת תחילת שנת הלימודים תשפ"א

פתיחת שנת הלימודים תשפ"א

הסמסטר יפתח כמתוכנן בתאריך 21.10.2020

בפתיחת הסמסטר, הלמידה תתבצע באמצעים מקוונים בלבד. כל פעילות ההוראה תונגש באופן דיגיטאלי-סינכרוני ותוקלט, וההקלטות תעמודנה לרשות הסטודנטים עד סוף הסמסטר. לשם כך נערך הטכניון בחודשים האחרונים והשקיע משאבים ניכרים בציוד כיתות הלימוד בקמפוס בציוד צילום מתקדם ובהכנתן לפתיחת הסמסטר. הטכניון יעשה כמיטב יכולתו לאפשר חזרה הדרגתית של למידה בקמפוס, ככל שהדבר יותר במסגרת ההגבלות הכלליות. סדר העדיפויות של כול פקולטה לחזרה ההדרגתית לכיתות יקבע בבוא העת ע"י דיקני הפקולטות. הודעות על פתיחת השיעורים להשתתפות פיזית של סטודנטים ופעילות פיזית בקמפוס, תוך יישום מלא של הנחיות משרד הבריאות, תימסרנה באתר הטכניון באופן שיבטיח את בריאות כל בית הטכניון.