קבלה לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף

שימו לב!
אין הרשמה מאוחרת לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף!

מידע על בחינות הכניסה
דרישות קבלה כלליות לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף
מידע לארכיטקטורה
מידע לאדריכלות נוף

דרישות קבלה כלליות לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף

  • בחינה פסיכומטרית
  • ידע באנגלית
  • ידע בעברית
  • הדרישות מתעודת הבגרות - נדרשת תעודת בגרות מלאה על פי דרישות משרד החינוך, עם ציון במתמטיקה ברמה של 4 יח"ל לפחות בציון 70 ומעלה או ציון 65 ומעלה ב-5 יח"ל. בנוסף, נדרשת בחינה באנגלית ברמה של 4 יח"ל לפחות. 
  • בחינות כניסה - מועמדים לארכיטקטורה ו/או אדריכלות נוף חייבים גם בחינת כניסה לארכיטקטורה ו/או לאדריכלות נוף. לכל מסלול קיימת בחינת כניסה שונה. הבחינות תתקיימנה בתאריכים שונים. המעוניינים בשני המסלולים מתבקשים לרשום את שתי העדיפויות הללו בטופס הרישום והם יוזמנו לשתי הבחינות. 
  • זימון לבחינה - בחינות הכניסה לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף מתקיימות רק בעברית, דרך הטכניון. לאחר ההרשמה לטכניון, יישלח זימון לבחינה. כל המועמדים שנירשמו יוזמנו לבחינה, גם אם אין להם עדיין את כול הציונים הנדרשים או שאינם תקינים לדיון. ניתן יהיה להגיש ציונים שישופרו במועד מאוחר יותר, אבל הדיון בקבלה יתבצע בהתאם לסף הקבלה שיהיה באותו המועד. לא ניתן יהיה לקבל מעונות בשלב זה.
  • פרסום הציונים - ציוני בחינות הכניסה באריטקטורה ובאדריכלות נוף יפורסמו באיזור האישי.
  • חישוב ממוצע מיטבי וציון סכם - חישוב הממוצע המיטבי למסלולים לארכיטקטורה ו/או לאדריכלות נוף זהה לחישוב הממוצע המיטבי של מסלולי ההרשמה האחרים, פרט לשינוי אחד: אין כפל משקל במספר היח"ל במתמטיקה. נוסחת חישוב סכם שונה לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף. ניתן לחשב את ציון הסכם למסלולים אלה במחשבון הרגיל לחישוב סכם. יש לבחור "במסלולי הלימוד" ארכיטקטורה או אדריכלות נוף. באתר נמצאות הנוסחאות המדויקות לחישוב הסכם. למועמדים שירשמו לארכיטקטורה ו/או לאדריכלות נוף וגם למסלול הרשמה אחר, יחושבו שני ציוני סכם שונים.

מועמדים בעלי תעודות בגרות מחו"ל

  • מועמדים בעלי תעודות בגרות מחו"ל המוכרות על ידי הטכניון ידונו לקבלה לארכיטקטורה ו/או לאדריכלות נוף על סמך ממוצע תעודת הבגרות שלהם, ציון פסיכומטרי וציון בחינת הכניסה לארכיטקטורה ו\או אדירכלות נוף. ניתן לחשב את הסכם לקבלה במחשבון הסכם.
  • מועמדים בעלי תעודות בגרות מחו''ל שאינן מוכרות על ידי הטכניון - מועמדים אלה המעוניינים להתקבל לארכיטקטורה ו/או לאדריכלות נוף, ידונו רק על בסיס הציון הפסיכומטרי הרב-תחומי (או ציון ACT או ציון SAT) וציון בחינת הכניסה לארכיטקטורה ו/או בחינת הכניסה לאדריכלות נוף.