מי פטור ומי חייב בבחינת הסיווג במתמטיקה

בהגשת מועמדות לכל תוכניות הלימודים, למעט ארכיטקטורה ואדריכלות נוף - תעודת הבגרות צריכה לקיים את אחד משני התנאים הבאים:

  1. התעודה כוללת 5 יח"ל מתמטיקה  בציון 70 ומעלה. אם הציון נמוך מ-70 על המועמד לעבור בחינת סיווג במתמטיקה ולקבל בה ציון 70 ומעלה. ציון בחינת הסיווג במתמטיקה יהיה תקף רק לסמסטר שאליו נרשמתם. ניתן לגשת לבחינת הסיווג במתמטיקה כמה פעמים במועדים הרלוונטים לקבלה לאותו הסמסטר. הטכניון יתחשב בציון הגבוה ביותר מבין הבחינות התקפות לאותו הסמסטר. הבחינות יתקיימו בכיתות הטכניון ולא באופן מקוון. אם לא ניתן יהיה לקיים את הבחינות באופן פרונטלי - האפיק יבוטל. בחינת הסיווג במתמטיקה היא בחינה פנימית של הטכניון. מועמדים המעוניינים לגשת לבחינת הסיווג, מתבקשים להירשם לבחינה באתר לימודי הסמכה.
  2. תעודת הבגרות כוללת 4 יח"ל מתמטיקה, ובתנאי שהמועמדים נבחנו בבחינת סיווג במתמטיקה וקיבלו בה ציון 70 ומעלה. 

 בהגשת מועמדות לארכיטקטורה ו/או לאדריכלות נוף - על תעודת הבגרות לכלול לפחות 4 יח"ל מתמטיקה   בציון 70 ומעלה. אין צורך בבחינת סיווג במתמטיקה.

פטורים מבחינת הסיווג במתמטיקה - מועמדים שלמדו באוניברסיטה הפתוחה קורס חדו"א, וקיבלו ציון 65 ומעלה.