תעריפי הרשמה ונוהל ההרשמה

תעריפי ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ד לסמסטר א ו-ב (אוקטובר 2023)

  • עלות ערכת הרשמה באינטרנט - 45  ₪.
  • דמי הרשמה לסמסטר א ולסמסטר ב - 451  ₪.
  • סה"כ התשלום לנרשמים - 496  ₪.
  • דמי שינוי מסלולים לאחר ההרשמה* -  225 ₪.
  • דמי ערעור על תוצאות בחינות המיון לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף - 225 ₪.

* כל המועמדים זכאים לבחור שני מסלולי הרשמה לטכניון ללא תוספת תשלום. כל שינוי נוסף במסלולי ההרשמה כרוך בתשלום.

נוהל ההרשמה

מסמכים ותעודות הדרושים להרשמה

ניתן להירשם גם לפני השלמת תעודת הבגרות והבחינה הפסיכומטרית. לכן אין צורך לדחות את ההרשמה עד קבלת הנתונים החסרים.

אין צורך לשלוח את הציון הפסיכומטרי ואת תעודת הבגרות. הציון הפסיכומטרי מועבר ישירות לטכניון מהמרכז הארצי לבחינות והערכה וציוני הבגרות מועברים לטכניון ישירות ממשרד החינוך והתרבות. מועמדים, שמסיבה כלשהי, לא יתקבלו ציוני הבגרות שלהם או שיפורי הציונים ישירות ממשרד החינוך והתרבות, מתבקשים לשלוח לטכניון את הציונים שברשותם. יש לשלוח שיפורי ציונים עם ציון סופי בלבד מאושרים כנדרש*. לא יתקבלו תתי ציונים.

בעלי רקע אקדמי הכולל סטודנטים שלמדו או לומדים כיום בטכניון או במוסדות אקדמיים אחרים בארץ או בחו"ל חייבים לשלוח בדואר צילומי תעודות נוספות ואישורים מאושרים כנדרש*. יש לציין את כול מוסדות הלימוד בהם למדתם, גם אם למדתם במוסד מסוים קורס אחד בלבד.

עתודאים יכולים לשלוח לעתודה את התדפיס המתקבל לאחר סיום ההרשמה באתר או להמתין ליום המחרת לקבלת קוד סודי לדוא"ל שלהם. עתודאים אינם יכולים ללמוד רפואה בטכניון.

בעלי תעודת בגרות מחו"ל חייבים לשלוח בדואר צילום מאושר כנדרש של תעודת הבגרות שלהם.

הנדסאים יכולים לשלוח בדואר צילומי תעודות מאושרים כנדרש*.

שאר הנרשמים אינם צריכים לשלוח שום מסמך בדואר.

מועמדים שלימודיהם בטכניון הופסקו בגלל כישלון אקדמי, יהיו רשאים להגיש את מועמדותם לטכניון רק כעבור שנתיים מיום הפסקת לימודיהם. דרישות נוספות לחזרה ללימודים מפורטות באתר לימודי הסמכה. על המועמדים להמציא בעת הרשמתם את כל המסמכים הנוגעים להפסקת לימודיהם.

המען למשלוח תעודות ומסמכים

 • לאחר סיום הרישום לטכניון באינטרנט חובה לשלוח את צילומי התעודות הנדרשות מאושרים כנדרש* בדואר (מומלץ לשלוח בדואר רשום).
  הכתובת למשלוח: מדור מועמדים והערכה בלימודי הסמכה, בניין אולמן | הטכניון | חיפה 3200003.
 • לא ניתן לשלוח מסמכים בפקס או במייל.
 • רק לאחר קבלת כל המסמכים במדור מועמדים והערכה בטכניון, יתחיל הדיון במועמדות.
 • שאר הנרשמים אינם צריכים לשלוח אף מסמך בדואר

*מהו צילום מאושר כנדרש של תעודות וגיליונות ציונים

צילום מאושר כנדרש הוא צילום עליו הוטבעה חותמת הגוף המאשר, חתימה ברורה ושם האדם המאשר, וכן המילים זהה למקור או נאמן למקור. הגוף המאשר יכול להיות: מנהל בית-הספר | משרד החינוך | מדור מועמדים והערכה בטכניון | המוסד האקדמי שנתן את התעודה.