מדיניות קבלת המועמדות והקבלה ללימודים בטכניון

  • המידע הניתן באמצעות האתר של מדור מועמדים והערכה מייצג את הנתונים כפי שהם ידועים ברגע הנתון. אם נפלה טעות בנתונים, בחישוב או בנהלים, יתוקן המידע בהתאם.
  • המידע באתר אינו מחייב את הטכניון. רק הודעה במייל או בכתב מן הטכניון מחייבת את הטכניון.
  • הטכניון רשאי לחזור בו מהודעת קבלה שנשלחה למועמדים, אם מתבררים נתונים חדשים, או מתגלית טעות מנהלתית בטיפול וכיוצא באלה. החלטה חדשה, אם תהיה, מבטלת החלטה קודמת. בהיעדר החלטה חדשה, תקפה ההחלטה האחרונה שהתקבלה.
  • למועמדים בעלי רקע אקדמי, הציונים הסופיים מגיעים סמוך לתחילת הסמסטרהדיון לכול המסלולים, פרט לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה, יהיה על בסיס מקום פנוי, בהתאם למצב הקבלה. ייתכן שלא יישארו מקומות פנויים כלל. סיפי הקבלה משתנים מעת לעת במהלך הדיונים לקבלה לטכניון. ייתכן שבשלב של דיונים מאוחרים סף הקבלה יעלה.