חישוב ציון הסכם לכל המסלולים (פרט לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף)

  • משקללים את ממוצע הבגרות המיטבי או ממוצע תעודת בגרות מחו"ל המוכרת על ידי הטכניון יחד עם הציון הפסיכומטרי הרב-תחומי.
  • כאשר הציון הפסיכומטרי נמוך באופן לא סביר מן הממוצע המיטבי, הסכם יחושב בדרך מיוחדת ובכל מקרה יהיה נמוך מן הסכם שמחושב על פי הדוגמאות באתר מרכז רישום.
  • עשויים להיות הבדלים קטנים בחישוב הסכם בין אתר מדור מועמדים והערכה לבין הסכם המחושב בטכניון. ההבדלים נובעים מדרך עיגול שונה. בכל מקרה יקבע חישוב הסכם הנעשה על ידי הטכניון כפי שהוא מופיע במסמכי הטכניון.
  • ניתן לחשב את ציון הסכם  במחשבון  לחישוב סכם. במחשבון זה ניתן לחשב סכם גם לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף. לשם כך, יש לבחור במחשבון במסלולי הלימוד: ארכיטקטורה או  אדריכלות נוף.
  • באתר תמצאו גם את הנוסחאות המדויקות לחישוב הסכם.