מידע למתקבלים במעמד תיירים

מתקבלים שאינם אזרחי ישראל מוזמנים לבקר באתר בית הספר הבינלאומי. תמצאו שם מידע חשוב להתחלת לימודים קלה.