קורס הכנה לשפת C לסטודנטים שהתקבלו ללימודים

השנה יתקיים קורס לשפת C המיועדת לסטודנטים שהתקבלו ללימודים בטכניון בשנה"ל תשפ"ד במסלולי הלימוד והפקולטות הבאות:

מדעי המחשב, הנדסת חשמל ומחשבים, הנדסת נתונים ומידע, מתמטיקה עם מדעי המחשב.

וילמדו בסמסטר הראשון ללימודיהם את הקורסים שמספרם 234114 או 234117 .

המכינה תתקיים לקראת פתיחת שנה"ל תשפ "ד, במהלך חודש ספטמבר 2023 .

ניתן להירשם, בטופס בקישור זה.

למידע נוסף על קורס ההכנה לשפת C.