הדרישות מתעודות בגרות מהארץ ומחו"ל

הדרישות מתעודות בגרות לדיון לקבלה לטכניון
תעודת בגרות ישראלית
תעודות בגרות מחו"ל שאינן קבילות לדיון לקבלה לטכניון
תעודות בגרות מחו"ל הקבילות לדיון לקבלה לטכניון

הדרישות מתעודת בגרות ישראלית

 • תעודת בגרות מלאה, על-פי דרישות משרד החינוך.
 • התעודה כוללת לפחות ארבע יח"ל באנגלית וארבע יחידות במתמטיקה.
 • בהגשת מועמדות לכל מסלולי הלימודים, למעט המסלולים המצוינים מטה - תעודה המקיימת את אחד משני התנאים הבאים:
  1. התעודה כוללת 5 יח"ל מתמטיקה בציון 70 ומעלה. אם הציון נמוך מ-70 על המועמד לעבור בחינת סיווג במתמטיקה ולקבל בה ציון 70 ומעלה. בחינת הסיווג במתמטיקה היא בחינה פנימית של הטכניון. מועמדים המעוניינים לגשת לבחינת הסיווג, מתבקשים להירשם לבחינה באתר לימודי הסמכה.
  2. התעודה כוללת 4 יח"ל מתמטיקה, ובתנאי שהמועמד עבר בחינת סיווג במתמטיקה וקיבל בה ציון 70 ומעלה.

מומלץ מאד למי שאין 5 יח"ל מתמטיקה בציון 70 ומעלה או רק 4 יח"ל לגשת לבחינת בגרות במתמטיקה במועד חורף.

לארכיטקטורה ו/או לאדריכלות נוף - ניתן להגיש מועמדות גם עם תעודת בגרות הכוללת לפחות 4 יח"ל במתמטיקה בציון 70 ומעלה, ללא צורך בבחינת סיווג במתמטיקה, או ציון 65 ומעלה ב-5 יח"ל מתמטיקה ולפחות 4 יח"ל אנגלית.

למסלולים ביולוגיה, כימיה, דו-חוגי בביולוגיה וכימיה - בעלי תעודת בגרות עם 4 יח"ל מתמטיקה בציון 80 ומעלה לא יידרשו בבחינת סיווג במתמטיקה. בעלי בגרות הכוללת מתמטיקה 5 יח"ל בציון נמוך מ-70 או 4 יח"ל בציון נמוך מ-80 יידרשו בבחינת סיווג במתמטיקה.

בחינת הסיווג במתמטיקה

ייעוץ לבעלי תעודת בגרות מחו"ל

בעלי תעודת בגרות מחו"ל יכולים לפנות לבירור תנאי קבלה לגב' עירית מיכאלי 

לצורך מתן תשובה מלאה, מומלץ לצרף למייל צילום של תעודת הבגרות מחו"ל, רקע אקדמי - אם יש, ציון פסיכומטרי ומספר טלפון, לצורך בירורים נוספים.

תעודות בגרות מחו"ל שלא מוכרות ע"י הטכניון, פרט למסלולי הרפואה, לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף

תעודת בגרות מחו"ל, שאינה אחת מתעודות הבגרות המוכרות על ידי הטכניון, אשר כוללת ציונים במתמטיקה ובאנגלית ברמה הגבוהה ביותר הניתנת במדינת האם ממנה באו וכן שתי בחינות לפחות במקצוע מדעי נוסףתיבדק באופן פרטני.

ההישגים בתעודת הבגרות והציון הפסיכומטרי יהוו בסיס לדיון בקבלה לטכניון. על סמך מכלול הנתונים הללו יחליט דיקן לימודי הסמכה על קבלה או דחייה של המועמדים.

חלק מהמועמדים שיוכלו להתקבל, יהיו אולי פטורים מבחינת סיווג בפיזיקה ו/או בכימיה.

מועמדים שאינם עונים על המופרט בסעיף זה ייתבקשו ללמוד במכינת הטכניון.

תנאי הקבלה למועמדים לארכיטקטורה או לאדריכלות נוף

תעודות בגרות מחו"ל הקבילות לדיון

שימו לב!

 • למסלולי רפואה הקבלה אינה על פי ציון הסכם, אלא על פי ציון בחינת מו"ר.
 • תעודת בגרות קבילה מחו"ל לצורך דיון לקבלה לטכניון היא תעודה אחת מתעודות הבגרות הבאות (במתכונת המאושרת ע"י הטכניון): OSSD ,GCSE, IB, BAC ובחינות AP. לתעודות אלו יש דרישות מיוחדות מכול תעודה ומחושב ממוצע על פי נהלי הטכניון. הממוצע המחשוב הוא שווה ערך לממוצע בגרות ישראלית בחישוב הסכם, יחד עם ציון פסיכומטרי. מידע באנגלית.
 • בעלי תעודות אלה עשויים להיות פטורים מבחינת הסיווג בפיזיקה ובכימיה.

  תעודות מחו"ל הקבילות לדיון
  AP
  OSSD
  IB
  BAC
  GCSE

  OSSD - אונטריו, קנדה (Ontario Secondary School Diploma)

  קבילות התעודה

  • התעודה כוללת ציונים בשש בחינות לפחות כאשר ביניהן:
  • מתמטיקה
  • אנגלית
  • מדע ( פיזיקה, כימיה, ביולוגיה או מדעי המחשב),
  • מדעי החברה או הרוח
  • שפה שנייה (רצוי עברית)
  • מקצוע בחירה
  •  כל המקצועות ברמה גבוהה. 
  • כל הציונים יהיו 70 ומעלה. (התעודה קבילה גם אם תכלול ציון אחד נמוך מ-70 בתנאי שהממוצע גבוה מ-70).

  תרגום הציונים

  הציונים בסולם עד 100. הם שווי ערך לציוני בגרות ישראליים גולמיים.

  משקל הבחינות

  3 או 5 יח"ל

  הציונים במתמטיקה, אנגלית ומדע ישוקללו ברמה של 5 יח"ל. משאר הציונים יחושב ממוצע ויינתן לו משקל של 8 יח"ל.

  הבונוסים

  הבונוסים יינתנו למקצועות הבאים: מתמטיקה (+30), פיזיקה (+30), כימיה (+30), ביולוגיה (+20), מדעי המחשב (+20) ואנגלית (+20)

  חישוב הממוצע

  יילקחו בחשבון המקצועות הנלמדים בשנה ה–12 בלבד. הציון הוא הציון המאוני שניתן בבית הספר. יינתן בונוס למקצועות המתאימים. אם "מתמטיקה" מופיעה יותר מפעם אחת בתעודה, יחושב ממוצע של כל הפעמים והציון ייכלל רק פעם אחת. כל ציון יוכפל במספר היחידות. (ראו הסבר לגבי משקל הבחינות למעלה). סה"כ המכפלות יחולק בסכום היח"ל. התוצאה היא הממוצע המיטבי.

  IB - תעודה בינלאומית

  קבילות התעודה

  • התעודה כוללת ציונים בשש בחינות לפחות כאשר ביניהן:
   מתמטיקה

   אנגלית
   מדע - פיזיקה, כימיה, ביולוגיה או מדעי המחשב
   היסטוריה או מדעי החברה
   שפה נוספת: עברית, שפת המדינה או שפה אירופית מודרנית (גרמנית, צרפתית או ספרדית)
   מקצוע בחירה 
  • לפחות שלוש בחינות ברמה גבוהה. מתמטיקה חייבת להיות ברמה גבוהה.
  • כל הציונים יהיו 5 ומעלה. התעודה קבילה גם אם היא כוללת ציון אחד נמוך מ-5 בתנאי שהממוצע גבוה מ-5.

  תרגום ציונים

  המרת ציונים
  IBציון ישראלי
  1 10
  2 25
  3 40
  455
  5 70
  685
  7100

  משקל בחינות 3 או 5 יח"ל

  לבחינות ברמה גבוהה (Higher level) יינתן משקל 5 יח"ל; לבחינות ברמה רגילה (Subsidiary level) יינתן משקל 3 יח"ל.

  בונוסים

  הבונוסים יינתנו למקצועות ברמת 5 יח"ל (LH) : מתמטיקה (+30), פיזיקה (+30), כימיה (+30), ביולוגיה (+20), מדעי המחשב(+20) ואנגלית (+20).

  חישוב הממוצע

  לכל מקצוע יינתן משקל מתאים (LH= 5 יח"ל; LS= 3 יח"ל). למקצועות ברמת 5 יח"ל יתווספו הבונוסים, אם מגיע. בכל מקצוע יש לכפול מספר היח"ל בציון. סכום המכפלות יחולק בסכום היח"ל. התוצאה היא הממוצע המיטבי.

  BAC - תעודת בגרות צרפתית במתכונת הישנה

  בטכניון מתקיים כעת דיון בשאלת אופן ההכרה בתעודת הבגרות הצרפתית במתכונת החדשה. מידע לגבי כך יתפרסם בסוף חודש ינואר 2022.

  קבילות התעודה

  • התעודה מסדרה S הכוללת ציונים בשש בחינות לפחות כאשר ביניהן:
   מתמטיקה- נדרש ציון 10 ומעלה 
   פילוסופיה
   פיזיקה-כימיה
   היסטוריה (או מקצוע ממדעי החברה)
   צרפתית (כשפה ראשונה)
   מקצוע בחירה (בדר"כ מדע נוסף)
  • שפה שנייה (רצוי עברית או אנגלית)
  • ממוצע גבוה מ-10.

  תרגום ציונים

  BACציון ישראלי
  860
  965
  1070
  1175
  1280
  1385
  1490
  1595
  16100
  17105
  18110
  19120
  20130

  משקל בחינות 3 או 5 יח"ל

  לכל מקצוע יינתן משקל לפי ה"מקדם" (שווה ערך ליח"ל).

  הבונוסים

  בונוסים יינתנו למקצועות בעלי מקדם של 5 או יותר במקצועות: מתמטיקה (+30), פיזיקה (+30), כימיה (+30), ביולוגיה (+20), מדעי המחשב (+20) ואנגלית (+20).

  חישוב ממוצע 

  לכל מקצוע יינתן משקל לפי ה"מקדם". לציון יתווסף הבונוס, אם מגיע. כל ציון יוכפל בערך המקדם שלו. ציון בחינוך גופני לא יכלל בחישוב. יחושב סכום המכפלות שיחולק בסכום המקדמים. התוצאה היא הממוצע המיטבי.

  GCSE - תעודת בגרות בריטית

  קבילות התעודה

  • התעודה כוללת חמישה מקצועות כאשר ביניהן:
   מתמטיקה בציון 70 ומעלה או ציון C
   מדע - פיזיקה, כימיה, ביולוגיה או מדעי המחשב
   אנגלית
   מקצוע בחירה ממדעי החברה, הרוח או האומנות
  • שלוש מבין הבחינות תהיינה ברמה גבוהה (advanced level) בהן מתמטיקה ומדע.
  • כל הציונים יהיו ברמה B או 5 ומעלה. ממוצע הציונים יהיה 70 לפחות.

  תרגום ציונים

  משרד החינוך הבריטי שינה את סולם הציונים מאותיות למספרים. במחשבון לחישוב הסכם יש להכניס ציונים סיפרתיים. למי שיש גם אותיות, צריך להמיר אותן למספרים, על פי הטבלה, ואז להזין אותם במחשבון.

  ציון GCSE ישןציון ישראלי
  A*100
  A 95
  B 75
  C 60
  ציון GCSE חדשציון ישראלי
  9100
  895
  790
  680
  570
  460

  משקל בחינות 3 או 5 יח"ל

  לבחינות ברמה גבוהה (A) יינתן משקל של 5 יח"ל. לבחינות ברמה רגילה (O) יינתן משקל של 3 יח"ל.

  בונוסים

  בונוסים יינתנו רק למקצועות ברמת 5 יח"ל (Advanced Level): מתמטיקה ( +30), פיזיקה (+30), כימיה (+30), ביולוגיה (+20), מדעי המחשב(+20) ואנגלית (+20).

  חישוב הממוצע

  לכל מקצוע יינתן משקל מתאים (Advanced Level - 5 יח"ל; Ordinary Level= 3 יח"ל). למקצועות ברמת 5 יח"ל ייתווספו הבונוסים, אם מגיע. בכל מקצוע יש לכפול את מספר היח"ל בציון. סכום המכפלות יחולק בסכום היח"ל. התוצאה היא הממוצע המיטבי.

  AP - בחינות סיום

  דרישות מינימליות מהבחינות

  רשאים להירשם לטכניון תלמידים שנבחנו ב- 5 בחינות ברמת AP עם ציון עובר (3 לפחות). מתוכן:
  אחת היא Calculus BC עם ציון 4 או 5.

  שתיים מהבחינות הן עם ציון 4 או 5, בכל מקצוע. שתי הבחינות יהיו מתוך הרשימה הבאה:

  • Electricity and Magnetism+ Mechanics) Physics C)
   חובה להיבחן בשני החלקים . חלק אחד בלבד לא ייכנס לממוצע. גם הציון של Physics 1 לא ייכנס לממוצע.
  • Computer Science A
  • Chemistry
  • Biology

  הערה: ציוני ה- AP נלקחים בחשבון בקבלה לטכניון. לא ניתן בגינן זיכוי של נקודות אקדמיות.

  תרגום ממוצע בחינות AP לציוני בגרות

  ציוני ה-AP מתורגמים לציון מאוני באופן הבא: 3 = 65 | 4 = 80 | 5 = 98
  ציונים אלה יחשבו ברמת בגרות ישראלית של 5 יחידות לימוד.

  הבונוסים

  בונוסים יינתנו למקצועות ברמה של 5 יח"ל. מתמטיקה (+30 ), פיזיקה-שני החלקים (+30 ), כימיה (+25 ), ביולוגיה (+25 ), ואנגלית (+20 ), מדעי המחשב (+30).