אפיק קבלה ניסיוני לרפואה לבוגרי שנה א בטכניון לשנת הלימודים תשפ"ה (סמסטר א 2024)

מטרת האפיק

החל משנת הלימודים תשפ"ג נפתח אפיק קבלה ניסיוני למספר קטן של מקומות בפקולטה לרפואה בטכניון.

המעוניינים באפיק זה יכולים להירשם לאחת הפקולטות בטכניון, ללמוד את הקורסים הנדרשים ולעמוד בשאר תנאי התוכנית בה הם לומדים, ולהגיש מועמדות לאפיק הניסיוני לאחר שנה.

האפיק מיועד לכולם וניתן להגיש אליו מועמדות לאחר סיום שנה א בטכניון - האפיק פתוח לכל תלמידי מסלולי הלימודים.

מטרת אפיק זה, לאפשר קבלה של תלמידים מצוינים מכלל הפקולטות בטכניון ללימודי רפואה במסגרת מסלול קבלה ניסיוני שאינו מסתמך על ציון סכם ובחינת מו"ר, אלא על הצלחה בלימודים במסגרת שנת הלימודים הראשונה ועל ריאיון קבלה אישי.

תנאי הקבלה

באפיק זה, תלמידי שנה א מן המניין מכלל מסלולי הלימודים בטכניון יוכלו להגיש מועמדות לקבלה לשנה א רפואה בטכניון  אם עמדו בכל התנאים הבאים:

א. סיימו שנת לימודים ראשונה, ללא מועדי ב' של סמסטר ב', בממוצע כולל של 85 (ממוצע זה יחושב רק מתוך קורסי המסלול ולא יכלול קורסי בחירה חוץ פקולטיים, ספורט או לימודי שפה) ותקינים אקדמית.

במידה וידרשו מועדי ב' של סמסטר ב', הקבלה תישקל על בסיס מקום פנוי.

ב. למדו לפחות 30 נקודות זכות בשני הסמסטרים, לא כולל קורסי שפות וספורט
(סמסטרים א+ ב של שנת הלימודים הראשונה)

ג. למדו 3 קורסי יסוד כפי שיפורט להלן וסיימו אותם, ברישום ראשון* בציון ממוצע של לפחות 85:

1) קורס באלגברה: אלגברה 1מ (104016) או 1מ'1 (104064) או 1מ'2 (104065) אלגברה אמ' (104166) או אלגברה א' (104066).

2) או אלגברה לינארית מ' (104019).

3) קורס בחשבון אינפיטיסימלי: חשבון אינפיטיסימלי 1מ (104031),
חדו"א 1מ' (104018), או חשבון אינפיטיסימלי 1 (104191), חדו"א1מ1 (104041), חדו"א1מ2 (104042) או חדו"א 1ת (104036).

בחירה של קורס אחד מבין הרשמה מטה (מתוך סעיפים 3+4):

4) קורס במחשבים: מבוא למדעי המחשב מ/ח (234114 או 234117 או 234111 או 234221) או מבוא למחשב שפת פייתון (234128).

5) קורס בפיזיקה או כימיה: פיזיקה 1מ (114071), או פיזיקה 1פ (114074), או כימיה כללית (125001).

 


* הציונים של הקורסים האמורים בסעיף ג, יילקחו רק מתוך הפעם הראשונה שבה נלמד הקורס. לא יילקחו בחשבון ציונים בקורסים חוזרים.

סטודנטים אשר יעמדו בכל תנאי הפתיחה אלה יוכלו להגיש מועמדותם באפיק הקבלה וידורגו בהתאם לציונים בקורסי היסוד שפורטו. מספר מצומצם של תלמידים יוזמנו לראיונות קבלה.

הקבלה תהיה על בסיס מקום פנוי.

ההרשמה לאפיק תיפתח בסמוך לסיום מועדי א' של סמסטר אביב. הודעה לסטודנטים תישלח במועד.

 

 
פנו אלינו

שאלות יש להפנות רק במייל לפקולטה לרפואה.