מסלולי הלימודים

שימו לב!
לאחר הקבלה לטכניון, בחלק ממסלולי ההרשמה, ניתן לבחור מסלול לימודים. מספר המקומות במסלולים אלה מוגבל.

לעיתים קיימות דרישות קבלה נוספות מעבר לקבלה למסלול הרישום. לפירוט נוסף על דרישות אלה ניתן לפנות למזכירות הסמכה בפקולטה הרלוונטית.

נציגי המסלולים
המסלולשם היועץ/תכתובת מייל
אדריכלות נוףטליה מג'ארarcstud@technion.ac.il
ארכיטקטורה
מסלולי לימוד פקולטיים:
מדעי הארכיטקטורה
מגיסטר לארכיטקטורה ובינוי ערים
טליה מג'ארarcstud@technion.ac.il
ביוכימיה מולקולריתביולוגיה -
מרים קראוז

miriamk@technion.ac.il
כימיה -
דינה דורון

dinad@technion.ac.il
ביולוגיהמרים קראוזmiriamk@technion.ac.il
הוראת מדעי המחשבתמר מלרed.ug.ad@ed.technion.ac.il
הנדסת אווירונוטיקה וחללפרופ"ח דן זלזו
דפנה הרשקו
coord@technion.ac.il
ae.ugsec@technion.ac.il
הנדסת אווירונוטיקה וחלל ופיזיקהאווירונוטיקה וחלל -
פרופ' אבשלום מנלה
פיזיקה - פרופ' יריב כפרי
פרופ' וינסנט דז'אק

amanela@technion.ac.il
kafri@physics.technion.ac.il
dvince@physics.technion.ac.il
הנדסה אזרחית
מסלולי לימוד פקולטיים:
מסלול כללי
מבנים
ניהול ובנייה
הנדסת תחבורה
הנדסת מים
יעל לוינסקי
עדי יוגב
yaelly@technion.ac.il
adiy@cv.technion.ac.il
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזוןפרופ"ח אסתר מירון הולץ
שרון קורן קדמי
Bfe.ug.ac@technion.ac.il
bfe.ug.ad@technion.ac.il
הנדסה ביוכימיתפרופ' חבצלת ביאנקו-פלד
אור חייט
bianco@technion.ac.il
or.hayat@technion.ac.il
הנדסה ביו-רפואיתפרופ"ח נתנאל קורין
חן רגב
korin@bm.technion.ac.il
undergrads@technion.ac.il
הנדסה ביו-רפואית ופיזיקההנדסה ביו-רפואית -
פרופ"ח יואב שכטמן
חן רגב

yoavsh@technion.ac.il
undergrads@technion.ac.il
פיזיקה -
פרופ' יריב כפרי
פרופ' וינסנט דז'אק
לזרוביץ אירית

kafri@physics.technion.ac.il
dvince@physics.technion.ac.il
eti@physics.technion.ac.il
הנדסת הסביבהקרן קובלרkovlerk@technion.ac.il
הנדסה כימיתפרופ' חבצלת ביאנקו-פלד
אור חייט
bianco@technion.ac.il
or.hayat@technion.ac.il
הנדסת חומרים
פרופ"ח מיטל טורוקר-כספרי
יוליה קיסלוב
maytalc@tx.technion.ac.il
yuliak@technion.ac.il
הנדסת חשמל
מסלולי לימוד פקולטיים:
הנדסת חשמל
הנדסת מחשבים
הנדסת מחשבים ותוכנה
דנית כהןdanitc@ef.technion.ac.il
הנדסת חשמל ופיזיקהפרופ"ח אריאל אפשטייןepsteina@ee.technion.ac.il
הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה
מסלולי לימוד פקולטיים:
מיפוי וגיאו-אינפורמציה - 3 שנים
הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה - 4 שנים
פרופ"ח גלעד אבן צור
עליזה בלסברג
eventzur@technion.ac.il
aliza@technion.ac.il
הנדסת מכונות פרופ"ח יולי סטרוסבצקי
רֹתם שפירא
רביד ישראל
staryuli@technion.ac.il
mehasma@technion.ac.il
ravidi@technion.ac.il
הנדסת מערכות מידעמורן זיו-דודugsec@technion.ac.il
הנדסת נתונים ומידעמורן זיו-דוידugsec@technion.ac.il
הנדסת תעשייה וניהולמורן זיו-דודugsec@technion.ac.il
חינוך למדע וטכנולוגיה
מסלולי לימוד פקולטיים:
אלקטרוניקה-חשמל
ביולוגיה
טכנולוגיה-מכונות
כימיה
מתמטיקה
פיזיקה
תמר מלר ed.ug.ad@ed.technion.ac.il
כימיהפרופ' מרק גנדלמן
דינה דורון
chmark@technion.ac.il
dinad@technion.ac.il
מדעי המחשב
מסלולי לימוד פקולטיים:
מסלול כללי - 3 שנים
מסלול כללי - 4 שנים
הנדסת תוכנה
הנדסת מחשבים
אורטל אמסלם, יעל סער ומרים וויס מיריugoffice@cs.technion.ac.il
מדעי המחשב ומתמטיקהמדעי המחשב -
אורטל אמסלם, יעל סער וויס מירי

ugoffice@cs.technion.ac.il
מתמטיקה -
רחל טובול

mathstd@technion.ac.il
מדעי המחשב ופיזיקהמדעי המחשב -
אורטל אמסלם, יעל סער וויס מירי

ugoffice@cs.technion.ac.il
פיזיקה -
פרופ' יריב כפרי
פרופ' וינסנט דז'אק
אתי ממן

kafri@physics.technion.ac.il
dvince@physics.technion.ac.il
eti@physics.technion.ac.il
מתמטיקה
מסלולי לימוד פקולטיים:
מתמטיקה - 3 שנים
מתמטיקה שימושית - 4 שנים
מתמטיקה שימושית - 3 שנים
רחל טובולmathstd@technion.ac.il
מתמטיקה עם מדעי המחשב
מסלולי לימוד פקולטיים:
מתמטיקה עם מדעי המחשב-3 שנים
מתמטיקה עם מדעי המחשב-4 שנים
רחל טובולmathstd@technion.ac.il
מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועיםרחל טובולmathstd@technion.ac.il
מתמטיקה-פיזיקה
פיזיקה -
פרופ' יריב כפרי
פרופ' וינסנט דז'אק
אתי ממן

kafri@physics.technion.ac.il
dvince@physics.technion.ac.il
eti@physics.technion.ac.il
מתמטיקה -
רחל טובול

mathstd@technion.ac.il
פיזיקה
מסלולי לימוד פקולטיים:
פיזיקה - 3 שנים
פיזיקה - 4 שנים
פרופ' יריב כפרי
פרופ' וינסנט דז'אק
אתי ממן
kafri@physics.technion.ac.il
dvince@physics.technion.ac.il
eti@physics.technion.ac.il
רפואה
מסלולי לימוד פקולטיים:
מדעי הרפואה
דוקטור לרפואה
עדי ורובל
דר' דני איתן
kabalamd@technion.ac.il
danny.eytan@technion.ac.il
רפואה והנדסה ביו-רפואית (תואר כפול)רפואה -
עדי ורובל
דר' דני איתן

kabalamd@technion.ac.il
danny.eytan@technion.ac.il
הנדסה ביו-רפואית -
פרופ”ח אמיר לנדסברג
חן רגב

amir@bm.technion.ac.il
undergrads@technion.ac.il
רפואה והנדסת חומרים (תואר כפול)רפואה -
עדי ורובל
דר' דני איתן

kabalamd@technion.ac.il
danny.eytan@technion.ac.il
הנדסת חומרים -
יוליה קיסלוב
פרופ' מיטל כספרי טורוקר

mt.ugsec@technion.ac.il
maytalc@technion.ac.il
רפואה ומדעי המחשב (תואר כפול)רפואה -
עדי ורובל
דר' דני איתן

kabalamd@technion.ac.il
danny.eytan@technion.ac.il
מדעי המחשב-
פרופ' ערן יהב

yahave@technion.ac.il
המחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות (ידע בעברית וידע באנגלית)אילנה הראל
רוחמה בן ענת
ilanah1@technion.ac.il
ruchamab@technion.ac.il