ידע באנגלית

הידע המינימלי הנדרש באנגלית כדי להתקבל לטכניון

לכול המסלולים פרט לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה 

  • ציון אנגלית גבוה מ-104 באנגלית בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת אמי"ר או בבחינת אמיר"ם. 
  • או ציון 204 ומעלה בבחינת אמי"ר ממועדים ישנים
  • או ציון 520 ומעלה באנגלית בבחינת SAT
  • או ציון 22 ומעלה באנגלית בבחינת ACT 
  • מועמדים שלא יעמדו בתנאי האנגלית, לא יתקבלו לטכניון, גם אם ציון הסכם שלהם מגיע לסף הקבלה. 

 למסלולי הרפואה 

  • ציון של 120 ומעלה בחלק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית או בבחינת אמי''ר או בבחינת אמיר"ם. בבחינת אמי"ר ממועדים ישנים נדרש ציון של 220 ומעלה.
  •  או ציון 600 ומעלה באנגלית בבחינת SAT
  • או 26 ומעלה באנגלית בבחינת ACT
  • המועמדים חייבים לקבל את הציון הזה עד מועד אביב (חודש אפריל) לכול המאוחר. מועמדים אשר לא ישיגו את ציון המינימום כפי שצוין לעיל לא יזומנו לבחינת מו"ר, גם אם הם עומדים בשאר דרישות הקבלה. 

הסיווג לרמות לימוד באנגלית בטכניון

הסיווג לרמות הלימוד השונות באנגלית נעשה על פי הישגי המתקבלים באנגלית במסגרת הבחינה הפסיכומטרית או בבחינת אמי''ר, או בבחינת אמיר"ם, או בבחינת SAT או בבחינת ACT.

סיווג לרמות באנגלית

הסיווג לרמות באנגלית בטכניון
הציון בבחינה הפסיכומטרית הציון ב- SAT
(מתייחס לחלק הקריאה והכתיבה)
הציון ב- ACT
(מתייחס לחלק האנגלית)
הרמה
150-134670 ומעלה30 ומעלהפטור
133-120669-60129-27אנגלית טכנית - מתקדמים ב
119-104600-52126-22אנגלית למתקדמים א
103 ומטה520 ומטה22 ומטהלא ניתן להתקבל לטכניון

בחינת אמי"ר ו/או בחינת אמיר"ם (בחינות מיון באנגלית)

מועמדים הרוצים לשנות את רמת האנגלית, יכולים להיבחן בבחינת אמי"ר (בחינת מיון באנגלית) או בחינת אמיר"ם של המרכז הארצי לבחינות.

מועמדים רשאים להיבחן בבחינת אמי"ר כמה פעמים שירצו, ובכלל זה במועדים רצופים. עם זאת, יש להמתין 35 יום לפחות בין היבחנות באמיר"ם להיבחנות באמי"ר (או להיפך). נבחנים שייבחנו בטווח זמן קצר מ-35 יום, בחינתם תיפסל וכספם לא יוחזר. מי שבחינתם נפסלה, יצטרכו להמתין 35 יום לפחות ממועד הבחינה שנפסלה לפני שייבחנו שוב בבחינת מיון באנגלית (אמי"ר או אמיר"ם).

היום ציון אמי"ר מתקבל בסולם של עד 150. בעבר סולם הציונים היה עד 250. כדי לקבל את הציון הגולמי בבחינות אמי"ר ישנות, יש להפחית 100 מהציון שהתקבל בבחינת אמי"ר. התוצאה הטובה בין בחינת אמי"ר או אמיר"ם לבין הציון באנגלית בבחינה הפסיכומטרית, תקבע את הרמת הקורסים באנגלית שיש ללמוד.

הרשמה למועמדים לטכניון לבחינות אמיר"ם באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות (מאל"ו)

מועמדים לטכניון יכולים להירשם, לשלם ולקבל שיבוץ באופן עצמאי לבחינות אמיר"ם. במהלך חודש אוגוסט צפויה להיפתח האפשרות להיבחן בבחינת יע"לנט במתכונת זו.

לפי שעה, בחינות בהרשמה ישירה מתקיימות במרכז הבחינות החדש של מאל"ו בחיפה בלבד .

ההרשמה פתוחה לכולם, והיא על בסיס כל הקודם זוכה. מספר המקומות מוגבל .

לאחר הכנסת הפרטים האישיים וקריאת נהלי ההרשמה יוכלו המועמדים לבחור את תאריך הבחינה הנוח להם, לשלם, ולקבל הזמנה לבחינה ללא מעורבות מוסד הלימודים.

ציוני הנבחנים במרכזי הבחינה ידווחו למוסדות בתוך כעשרה ימים מיום הבחינה.

יש להמתין 35 יום לפחות בין כל מועד של בבחינת מיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם).

ההרשמה לבחינת אמיר"ם

בקשת פטור מלימודי האנגלית בטכניון

מועמדים שלמדו אנגלית במסגרת אקדמית, רשאים לפנות למרצה האחראי על הוראת האנגלית בטכניון, עם תעודות ותוכניות לימודים ולבקש פטור.

פנו אלינו

המחלקה ללימודי אנגלית | מזכירות המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות  shlomitb@technion.ac.il   |   04-8293802, 04-8293507 שלומית