הרכבת מערכת השעות

כחודש לפני תחילת הלימודים, מתקבלים חדשים יקבלו בסמס סיסמה שבעזרתה ניתן יהיה להיכנס לאתר לימודי הסמכה ולהרכיב מערכת לימודים. במכתב יהיו גם הנחיות להרכבת המערכת. ניתן להירשם למערכת השעות דרך האינטרנט מהבית או מחוות המחשבים בטכניון.

הדרכה וייעוץ נוספים לגבי מערכת הלימודים יינתנו ביום ההיכרות המתקיים לפני תחילת הלימודים. אנשי סגל וסטודנטים מהפקולטה יסבירו את מבנה תוכנית הלימודים ויתנו ייעוץ אישי בהרכבת המערכת.

במידת האפשר, ניתן לבחור את ההרצאה והתרגול המתאימים לכם מבחינת היום והשעה. במספר מקצועות ניתנות הרצאות גם בשעות אחה"צ והערב. בימי שישי, בד"כ אין לימודים, אבל מתקיימות בחינות.

פנו אלינו

בכל השאלות להרכבת מערכת השעות יש לפנות למדור הוראה | 073-3784343
לסיסמה ולפטורים יש לפנות למדור סטודנטים | 073-3785858