ביטול קבלה והחזר מקדמת שכר הלימוד לשנה"ל תשע"ט

מועמדים שירצו לבטל את קבלתם לטכניון, מתבקשים להודיע על כך בכתב בצירוף פרטי חשבון הבנק שלהם למרכז רישום וקבלה | פקס 04-8295830 | rishum@technion.ac.il

מועד הודעת הביטול קובע את גובה החזר מקדמת שכר הלימוד. מי שיודיעו במועד יהיו זכאים להחזרת מקדמת שכר הלימוד על פי כללי ההחזר של המועצה להשכלה גבוהה.

הודעת ביטול תאפשר לנו לקבל מועמדים אחרים.

מועדי הביטול וגובה החזר המקדמה לתשע"ט

החזר מקדמה לסמסטר א תשע"ט

גובה ההחזרמועד ביטול הקבלה
כל המקדמהעד לתאריך 15.8.2018
חצי מקדמהעד לתאריך 15.9.2018

 החזר מקדמה לסמסטר ב תשע"ט

גובה ההחזרמועד ביטול הקבלה
כל המקדמהעד לתאריך 15.12.2018
חצי מקדמהעד לתאריך 15.1.2019

ביטול הקבלה, בין אם על-ידי הסטודנט או על-ידי מרכז רישום וקבלה, מבטל גם זכויות אחרות שניתנו בגין הקבלה, כולל מעונות ומלגות.