מידע לארכיטקטורה

מועדי ההרשמה, בחינות הכניסה ומועד להגשת ציונים ומסמכים לארכיטקטורה לשנה"ל תשפ"ג (אוקטובר 2022)

מועדי הרשמה על סמך ציון סכםלארכיטקטורה לשנה"ל תשפ"ג( אוקטובר 2022)
מועדים על-סמך ציון סכם
הרשמה מאוחרתאין הרשמה מאוחרת לארכיטקטורה
התחלת ההרשמה - ההרשמה תחל בשעה 10:0023.1.2022
תאריך אחרון להרשמה ולהגשת ציונים לבחינה במועד הראשון 27.2.2022
תאריך הבחינה במועד הראשון 7.3.2022
פתיחת הרשמה מחדש לבחינה השנייה 8.3.2022
סיום ההרשמה והגשת ציונים ומסמכים לבחינה השנייה27.3.2022
תאריך הבחינה השנייה7.4.2022
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"ר לכול המועמדיםאביב (מרץ/אפריל) 2022
מועדים על-סמך רקע אקדמי
הרשמה מאוחרת אין הרשמה מאוחרת לארכיטקטורה
התחלת ההרשמה - ההרשמה תחל בשעה 10:0023.1.2022
תאריך אחרון להרשמה 27.3.2022
תאריך אחרון להגשת ציונים ומסמכים15.8.2022
המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית, לבחינת יע"ל ולבחינת אמי"ראביב (מרץ/אפריל) 2022

בחינות הכניסה לארכיטקטורה

מידע כללי על בחינות הכניסה

כל המועמדים למסלול לארכיטקטורה חייבים בבחינת הכניסה לארכיטקטורה (למעט בעלי רקע אקדמי בארכיטקטורה). תוצאת הבחינה נכללת בחישוב הסכם. יכולים לגשת לבחינה רק מי שנרשמו לטכניון וביקשו את המסלול לארכיטקטורה באחת  מהעדיפויות שלהם.

השנה יהיו שני מועדים לבחינות הכניסה לארכיטקטורה. ניתן להיבחן רק במועד אחד. קיימים שני מועדי הרשמה לטכניון לארכיטקטורה. ההרשמה תתקיים לפני כול בחינה. יש להירשם לפקולטה לפני תאריך הבחינה שרוצים להיבחן בה. בתום תקופת ההרשמה הרלוונטית לבחינה, תקבלו זימון לבחינת הכניסה למועד הקרוב. מועמדים שלא יוכלו לגשת לבחינה אליה נרשמו, יוזמנו לבחינה במועד הבא. הבחינות לשני המועדים יעמדו ברמת קושי אחידה.

שימו לב!
לא ניתן לשמור ציון מבחינות הכניסה לארכיטקטורה משנים קודמות. 

קבלת תשובה

  • לאחר בדיקת הבחינות מהמועד הראשון יתקבלו ללימודים כ-30 מועמדים מצטיינים. מועמדים אלה יקבלו הודעת קבלה. כול הציונים יפורסמו באזור האישי כארבעה שבועות לאחר הבחינה.
  • מועמדים שלא יהיו זכאים להתקבל למסלול, יקבלו הודעת דחייה.
  • כול שאר המועמדים יהיו ברשימת המתנה.
  • לאחר בדיקת מבחני המועד השני יקבלו כול המועמדים (כולל המועמדים בהמתנה) תשובות סופיות לגבי קבלתם.
  • תשובות סופיות יישלחו לכולם עד כארבעה שבועות מיום הבחינה השנייה.

הציונים בבחינה

בחינות שידורגו בשליש התחתון של סולם הציונים, לא יעמדו בסף הקבלה הנדרש ויקבלו את הציון "לא עובר". 

פטור מהבחינה

בעלי רקע אקדמי בארכיטקטורה המוכר על-ידי הטכניון (שני סמסטרים לפחות) יהיו פטורים מבחינת הכניסה. אם תישקל קבלתם, הם יוזמנו לריאיון בו יתבקשו להציג את עבודותיהם.

מתכונת הבחינה

הבחינה היא במתכונת בחינת כבוד/בית בפורמט הגשה דיגיטלי. כול התוצרים יבוצעו על-ידי הנבחנים עצמם. אין להשתמש בעזרה מאדם אחר. ניתן לעיין במקורות מידע (גם באינטרנט), אך חל איסור מוחלט על העתקה. בחינה שלא תעמוד בדרישות תיפסל.

הבחינה תישלח אל כתובת המייל של כל המועמדים ביום המבחן בשעה 9:00 בבוקר.

עד השעה 17:00 בערב על כל הנבחנים לשלוח מצגת הכוללת את כל גיליונות התשובות לשאלות במבחן.

מבנה הבחינה

הבחינה נועדה לבחון יצירתיות, יכולת התבוננות וניתוח, זיכרון חזותי, התמצאות מרחבית וכושר הבעה בתכנים צורניים. לא נדרש ידע מוקדם בשרטוט.

לבחינה שני חלקים:

  1. החלק הראשון יתבצע בעזרת ציור, רישום וביטוי תלת-ממדי, בליווי הבהרות מילוליות. בחלק זה  ניתן להשתמש בכלי ציור ושרטוט: עפרון רך, מחק, עפרונות דיו צבעוניים (טוש או לורד), או עפרונות שמן או  פסטל צבעוניים, וכן סרגל, מחוגות ועזרים נוספים. לא מומלץ להשתמש בצבעי מים או צבעי שמן כי יש לסרוק/לצלם את התוצרים ולצרף אותם למצגת התשובות. הבחינה תתבצע על גבי גיליונות נייר מדפסת לבן.
  2. החלק השני יתבצע בעזרת בניית מודל תלת-ממדי מנייר מדפסת לבן. ניתן להשתמש גם בנייר עבה ו\או בקרטון. ניתן להיעזר במספריים, בדבק נוזלי ודבק נייר.

כיצד להתכונן לבחינה

הבחינה בודקת תכונות ויכולות שנתגבשו אצלכם לאורך השנים דרך חוויות החיים והניסיון המצטבר. אין צורך בהכנה כול שהיא לקראת הבחינה מלבד רגיעה ונינוחות. בואו חדים והפגינו כשרון.

בחינה לדוגמה

בחינה לדוגמה 1

שאלות לדוגמה

 חומה ומקום

 מקום נולד

 מורכבות ההרכבה

ערעור על הציון בבחינת הכניסה לארכיטקטורה

ניתן לערער על תוצאות הבחינה אך ורק בפנייה במייל למדור מועמדים והערכה

ניתן לערער על הציון לא יאוחר משבועיים מיום פרסום הציונים באינטרנט. הדיון בערעור כרוך בתשלום דמי טיפול בסך של 215 ₪.

שימו לב!
ייתכן שהציון ירד בעקבות הערעור.