טבלה לחישוב מהיר של הסכם ונוסחאות

טבלאות לחישוב מהיר של הסכם ונוסחאות
טבלה לחישוב מהיר ומקורב של הסכם לכל המסלולים פרט לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף
נוסחת חישוב הסכם לכול המסלולים פרט לארכיטקטורה ואדריכלות נוף
נוסחת חישוב הסכם לארכיטקטורה
נוסחת חישוב הסכם לאדריכלות נוף

טבלה לחישוב מהיר ומקורב של הסכם לכל המסלולים פרט לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף

בעזרת הטבלה ניתן לחשב במהירות את ציון הסכם המקורב.

יש לבחור את ציון הפסיכומטרי הרב תחומי המקורב ואת הממוצע המיטבי המקורב. בנקודת החיתוך של שני הצירים נמצא הסכם המקורב.

אם קיים רק נתון אחד, ניתן בעזרת הטבלה, לבדוק איזה ציון יש לקבל בנתון השני בכדי להגיע לסף הנדרש.טבלת חישוב סכם מהיר

בטכניון ממוצע הבגרות המקסימלי הנלקח בחשבון בשיטה החדשה הוא 119. כל ציון הגבוה מ-119 יחושב כ-119.

נוסחת חישוב הסכם לכול המסלולים פרט לארכיטקטורה ואדריכלות נוף

 • נוסחת חישוב הסכם- S (בהנחה שהציון הפסיכומטרי P הוא 670):
  S=0.5*D+0.075*P-19
  דוגמה: 19-(670*0.075)+(107.6*0.5)=85

דוגמה לחישוב הסכם לכל המסלולים מלבד ארכיטקטורה ואדריכלות נוף

דוגמה לחישוב הסכם לכל המסלולים מלבד ארכיטקטורה ואדריכלות נוף - חדש
מקצועיח"לציוןמקדם הטבהציון משופרמשקלמכפלה
מקצועות חובה (בבגרות)תנ"ך276762152
הבעה עברית282822164
לשון עברית
לשון ערבית
היסטוריה או תע"י283832166
אזרחות או ידיעת העם
והמדינה
17575175
ספרות עברית290902180
מחשבת ישראל או
מורשת הדרוזים
מתמטיקה592+30122101220
אנגלית586+251115555
סה"כ חובה19242512
מקצועות בחירה (בבגרות)פיזיקה584+301145570
כימיה31001003300
גיאוגרפיה578+20985490
טכנולוגי מיוחד585+301155575
ממוצע אקדמי2075+2095201900
 • חישוב הממוצע המיטבי של הבגרות - B: לוקחים את סך המכפלות המיטבי (3657), ומחלקים אותו למשקל   המיטבי (34). התוצאה היא הממוצע המיטבי (במקרה זה הממוצע המיטבי מתקבל ע''י השמטת גיאוגרפיה, כימיה וממוצע אקדמי).
  B = 3657 : 34 = 107.6
 • מחשבים את ציון המכינה W, אם קיים.
 • לוקחים כממוצע D את הציון הגבוה מבין B ו- W (כל ציון D הגבוה מ-119 יהיה שווה 119 בלבד).

נוסחת חישוב הסכם לארכיטקטורה

 • שלב א: נוסחת חישוב הסכם- S (בהנחה שהציון הפסיכומטרי P הוא 650):
 • S=0.1*D + 0.09*P + 15
 • דוגמה: 15+(650*0.09)+(101.9*0.1)= 83.69
  שלב ב: נוסחת חישוב הסכם -SA (בהנחה שהציון בבחינת המיון בארכיטקטורה A הוא 80):
  SA=0.7*S+0.3*A
  דוגמה: (80*0.3)+(83.69*0.7)= 82.583

דוגמה לחישוב ממוצע הבגרות המיטבי לארכיטקטורה

דוגמה לחישוב הסכם לארכיטקטורה ואדריכלות נוף - חדש
מקצועיח"לציוןמקדם הטבהציון משופרמשקלמכפלה
מקצועות חובה (בבגרות)תנ"ך283832166
הבעה עברית282822164
לשון עברית
לשון ערבית
היסטוריה או תע"י285852170
אזרחות או ידיעת העם
והמדינה
17676176
ספרות עברית290902180
מחשבת ישראל או
מורשת הדרוזים
מתמטיקה582+301125560
אנגלית585+251105550
סה"כ חובה19191866
מקצועות בחירה (בבגרות)כימיה31001003300
גיאוגרפיה593+201135565
טכנולוגי מיוחד580+251055525
 • חישוב הממוצע המיטבי של הבגרות - BA: לוקחים את סך המכפלות המיטבי (2956), ומחלקים אותו למשקל המיטבי (29). התוצאה היא הממוצע המיטבי (במקרה זה הממוצע המיטבי מתקבל ע''י השמטת כימיה).
  BA = 2956 :29 =101 .9
 • מחשבים את ציון המכינה W, אם קיים.
 • לוקחים כממוצע DA את הציון הגבוה מבין BA ו- W (כל ציון D הגבוה מ-119 יהיה שווה 119 בלבד).

נוסחת חישוב הסכם לאדריכלות נוף

 • שלב א: נוסחת חישוב הסכם- S (בהנחה שהציון הפסיכומטרי P הוא 650):
  S=0.412*D+0.08*P-13
  דוגמה: 13-(650*0.08)+101.9*0.412=80.98
  שלב ב: נוסחת חישוב הסכם -SA (בהנחה שהציון בבחינת המיון באדריכלות נוף A הוא 80):
  SA=0.65*S+0.35*A-1.5
  דוגמה: 1.5-(80*0.35)+(80.98*0.65)=79.1

דוגמה לחישוב ממוצע הבגרות המיטבי לאדריכלות נוף

דוגמה לחישוב הסכם לארכיטקטורה ואדריכלות נוף - חדש
מקצועיח"לציוןמקדם הטבהציון משופרמשקלמכפלה
מקצועות חובה (בבגרות)תנ"ך283832166
הבעה עברית282822164
לשון עברית
לשון ערבית
היסטוריה או תע"י285852170
אזרחות או ידיעת העם
והמדינה
17676176
ספרות עברית290902180
מחשבת ישראל או
מורשת הדרוזים
מתמטיקה582+301125560
אנגלית585+251105550
סה"כ חובה19191866
מקצועות בחירה (בבגרות)כימיה31001003300
גיאוגרפיה593+201135565
טכנולוגי מיוחד580+251055525
 • חישוב הממוצע המיטבי של הבגרות - BA: לוקחים את סך המכפלות המיטבי (2956), ומחלקים אותו למשקל המיטבי (29). התוצאה היא הממוצע המיטבי (במקרה זה הממוצע המיטבי מתקבל ע''י השמטת כימיה).
  BA = 2956 :29 =101 .9
 • מחשבים את ציון המכינה W, אם קיים.
 • לוקחים כממוצע DA את הציון הגבוה מבין BA ו- W (כל ציון D הגבוה מ-119 יהיה שווה 119 בלבד)