קבלה על סמך ציון סכם למסלולי רפואה לשנה"ל תשפ"ד (אוקטובר 2023)

כל המידע העוסק במסלול הרפואה בהמשך מתייחס לשלושת המסלולים:

     1. המסלול למדעי הרפואה - מגמת רפואה
     2. המסלול לתואר כפול מדעי הרפואה – הנדסה ביו-רפואית
     3. המסלול לתואר כפול מדעי הרפואה - מדעי המחשב

מידע כללי להרשמה

 • החל משנה"ל תשפ"ד (אוקטובר 2023) תחולק מלגת מצטייני סכם. המלגה תיקבע עפ"י ציון מו"ר ותפורסם במועד הרלוונטי.
 • רק בעלי אזרחות ישראלית רשאים להירשם למסלולי  הרפואה.
 • לאחר בחינת מו"ר, ידורגו המועמדים על פי ציון מו"ר ומכלול נתוניהם.
 • ניתן להירשם למסלולי הרפואה, רק בעדיפות ראשונה. כלומר, אפשר להירשם רק לאחד משלושת המסלולים הללו.
 • עתודאים אינם רשאים להירשם למסלולי הרפואה בטכניון.
 • גם מועמדים שלמדו פחות משלושה סמסטרים חייבים לשלוח גיליון ציונים רשמי, אפילו אישור על קורס אחד, אחרי ההרשמה לטכניון.
 • מועמדים בעלי רקע אקדמי מלא או חלקי (שלושה סמסטרים לפחות ), לא יוכלו להגיש מועמדות ע"ס ציון סכם.
 • הקבלה היא לשנה א בלבד (למעט בוגרי שנה א בחלק מהמסלולים הכפולים).
 • במהלך השנה הראשונה ללימודים בטכניון, הסטודנטים יכולים להגיש בקשה למעבר מסלול על סמך ציון הסכם, בהתאם לכללי הטכניון, כמפורט בקטלוג לימודי הסמכה ובאתר מדור מועמדים והערכה.

דרישות קבלה מינימליות

 • דרישות מתעודת בגרות ישראלית או תעודת בגרות מחו"ל
 • ציון פסיכומטרי: הבחינה הפסיכומטרית האחרונה התקפה להרשמה היא במועד מרץ\אפריל. 
 • ידע באנגלית: להגשת מועמדות למסלולי הרפואה נדרש ציון של  120 ומעלה בחלק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית או בבחינת אמי''ר, או 600 בבחינת SAT, או 26 בבחינת ACT. המועמדים חייבים לקבל את הציון הזה עד מועד אביב (חודש אפריל) לכול המאוחר. מועמדים אשר לא ישיגו את ציון המינימום כפי שצוין לעיל לא יזומנו לבחינת מו"ר, גם אם הם עומדים בשאר דרישות הקבלה. 
 • ידע בעברית: על מועמדים החייבים בבחינת יע''ל לגשת לבחינה במועד אביב (אפריל), לכל המאוחר. 
 • ידע בפיזיקה
 • ידע במתמטיקה: עבור שנת הלימודים הראשונה נדרש ידע מתמטי בסיסי ברמה תיכונית ולכן הפקולטה ממליצה מאד ללמוד את החומר, לפני תחילת הלימודים. הנושאים הרלוונטיים הם: מספרים מרוכבים I נגזרות ואינטגרלים (מסוימים ולא מסוימים) של פולינומים, של פונקציות מערכיות ושל פונקציות טריגונומטריות I זהויות טריגונומטריות.

מסמכים הנדרשים מהמועמדים

  • הצהרת בריאות: לאחר הקבלה למסלולי הרפואה יש למלא הצהרת בריאות, ולשלוח אותה לבית הספר לרפואה,  במקביל לתשלום דמי המקדמה.
  • אישור על העדר רישום פילילי: המתקבלים יתבקשו להגיש אישור מהמשטרה על כך כי אין בעברם רישום פלילי בגין עבירות מין ("תעודת בגיר" לגברים). האישור יוגש למזכירות הפקולטה לרפואה בהתאם להנחיות שתישלחנה בתחילת השנה.
  • אישור על חיסונים: החל משנת הלימודים הראשונה משולבת התנסות בשדות הקליניים. בהתאם לכך, כול המתקבלים המתחילים לימודי רפואה, מחוייבים להציג אישור חיסונים לפי חוזר מנכ"ל משרד הבריאותאת האישור החתום (חלקים א, ב, ג בנספח 1 ) יש להעביר לבית הספר לרפואה במייל, לא יאוחר מחודש ממועד תחילת הלימודים. יובהר כי אי התחסנות במועד, תוביל לכך שהסטודנטים לא יוכלו להשתתף בקורס ההתנסות הקלינית, והדבר יוביל לפיצול שנה"ל.
  • ההנחיות העדכניות לקורונה משתנות מעת לעת. דרישות הכניסה לבתי החולים תהיינה על סמך ההוראות העדכניות ביותר של משרד הבריאות לקראת שנת הלימודים. הדבר נכון גם לגבי הלימודים בפקולטה.
  • לאחר ההרשמה לטכניון יש לשלוח מסמכים שונים.

חישוב הסכם

למועמדים למסלולי רפואה מחושב ציון סכם שהוא שקלול של שני מרכיבים:

 1. ציון פסיכומטרי רב-תחומי או ציון SAT או ציון ACT
 2. ממוצע תעודת בגרות ישראלית או תעודות בגרות חו"ל המוכרות לצורך קבלה לטכניון. ציוני מכינת הטכניון אינם מחליפים את הבגרות לדיונים לקבלה למסלולי הרפואה. לתלמידי המכינה מחושב ממוצע בין ממוצע המכינה לבין ממוצע הבגרות המשופר על ידי ציוני הבגרות מהמכינה. ממוצע זה ישמש לחישוב הסכם. בוגרי המכינה לא יוכלו להיות מועמדים לשלושת המסלולים האלו, בשנה בה הם לומדים במכינה. מועמדים בוגרי מכינה ומועמדים בעלי תעודות בגרות מחו"ל מוזמנים לבדוק את אופן חישוב הסכם באתר.

זימון לבחינת מו"ר-בחינת כניסה למסלולי הרפואה

 • מועמדים בעלי סכם קבלה גבוה מסף הקבלה אשר נקבע מעת לעת, יוזמנו (על-פי דירוג ציון הסכם) לבחינת כניסה ארצית לרפואה (מו"ר או מרק"ם). בחינת כניסה זו היא חובה גם למתקבלים למסלולי רפואה.
 •  מרכז הזימונים של המרכז הארצי לבחינות והערכה שולח את הזימונים למועמדים על פי ציון סכם יורד. בכל עשירית סכם יש עשרות מועמדים. לא תמיד מכסת הנבחנים יכולה לכלול את כל המועמדים בסכם מסויים. לפיכך הזימון נעשה על פי ציון הסכם המדויק עד אלפית הנקודה (כלומר 3 ספרות אחרי הנקודה). לדוגמה: 93.245.
 • עשויים להיות הבדלים קטנים בחישוב הסכם בין אתר מרכז רישום וקבלה לבין הסכם המחושב בטכניון. ההבדלים נובעים מדרך עיגול שונה. בכל מקרה יקבע חישוב הסכם הנעשה על ידי הטכניון כפי שהוא מופיע במסמכי הטכניון.
 • סף הזימון לבחינת מו"ר והציון לקבלה על סמך תוצאת הבחינה, מתעדכנים באופן רציף באתר
 •  יודגש כי הסכם משמש רק לשם זימון לבחינת מו"ר, בעוד ההחלטה על קבלה ללימודים היא על פי ציון בחינת מו"ר ועל בסיס מקום פנוי. 

הקבלה למסלולי הרפואה

כל המועמדים זכאים לבחור עד שני מסלולי הרשמה בזמן ההרשמה לטכניון. למסלולי רפואה ניתן להירשם פעם אחת בלבד.

מאחר שבחינת מו"ר מתקיימת מאוחר יחסית, בחודשים מאי, יוני, מועמדים שיירשמו למסלול נוסף בטכניון יוכלו בינתיים להתקבל אליו. הדיון בקבלתם למסלולי הרפואה יימשך במקביל עד לאחר קבלת ציון בחינת מו"ר.

מועמדים שהתקבלו כבר למסלול אחר ויעמדו בדרישות הקבלה למסלולי הרפואה לאחר בחינת מו"ר, יקבלו הצעת קבלה לרפואה ויצטרכו לבחור אחת משתי אפשרויות: אישור הצעת המקום החדשה וביטול הקבלה למסלול אליו התקבלו כבר, או דחיית הצעת המקום החדשה ושמירת הקבלה הקודמת.