מלגות והלוואות

מלגות סיוע

סטודנטים מגדלים כלבי לברדור לנחייה לעיוורים במסגרת פרויקט התנדבותי

מלגות הניתנות באמצעות היחידה לסיוע בלשכת דיקן הסטודנטים

מלגות הניתנות אחת לשנה על-פי קריטריונים כלכליים בעיקרם. כל המועמדים החדשים שהתקבלו ללימודים בטכניון מוזמנים להגיש בקשה למלגה או בכל מועד אחר עד יום פתיחת שנת הלימודים באתר.
תשובה בדבר הזכאות וגובה המלגה, ניתנת במהלך הסמסטר בו הוגשה המלגה.

פנו אלינו

משרד היחידה לסיוע | בניין פישבך באגף הצמוד לאולמן (כניסה מהמדרחוב) | ימים א-ה |                                13:00-10:00| aid.web.technion.ac.il  | 04-8292535/8

מלגות התנדבות בקהילה

  • התוכנית לקידום כ"א טכנולוגי (כא"ט) - פרויקט חונכות אישית במקצועות המתמטיקה והפיזיקה לתלמידי תיכון במטרה לשפר את הישגיהם הלימודיים ולהכשרת דור העתיד.
  • פר"ח (פרויקט חונכות) - במסגרת הפרויקט החונכים משתלבים במגוון פעילויות ומקדישים כ-4 שעות שבועיות. סכום המלגה כמחצית מגובה שכר הלימוד השנתי (ללא תלות במצב הכלכלי).
  • פרויקט נל"מ - נוער לומד מדעים הוא פרויקט התנדבותי של סטודנטים במתן עזרה בלימודי מתמטיקה ומדעים בבתי ספר בעיר חיפה. 

מלגות חוץ

בנוסף למלגות סיוע של לשכת דיקן הסטודנטים קיימות מלגות נוספות מגורמי חוץ, הניתנות לסטודנטים על בסיס סוציואקונומי. ניתן לצפות ברשימה זו באתר היחידה לסיוע.

הלוואות

הלוואות קרן מלווה

באמצעות היחידה לסיוע ניתן לקבל הלוואות בתנאים נוחים וללא ריבית, החל מפתיחת שנת הלימודים. תנאי ההלוואות וטופס בקשה מקוון זמינים באתר היחידה לסיוע | 04-8292535/8.

הלוואות ממשרד החינוך

הלוואות אלה ניתן להגיש במועדים הנקבעים ע"י קרן ההלוואות. פרטים:
שיעור תכנון בטבע  | באתר היחידה לסיוע