קבלה על סמך רקע אקדמי למסלולי הרפואה לשנה"ל תשפ"ד (אוקטובר 2023)

 • שימו לב!
 • כל המידע לגבי מסלולי הרפואה  מתייחס לשלושת המסלולים הבאים:
 1. המסלול לרפואה
 2. המסלול לתואר כפול רפואה והנדסה ביו-רפואית
 3. המסלול לתואר כפול רפואה ומדעי המחשב
קבלה למסלולי רפואה
דרישות קבלה מינימליות
מידע כללי
מסמכים הנדרשים מהמועמדים
רקע אקדמי חלקי
רקע אקדמי מלא
רקע אקדמי לא רלוונטי
חובת הופעה לבחינות ולראיונות

דרישות קבלה מינימליות

 • ציון פסיכומטרי :הבחינה הפסיכומטרית האחרונה התקפה להרשמה היא במועד מרץ\אפריל. 
 • ידע באנגלית: להגשת מועמדות למסלולי הרפואה נדרש ציון של 120 ומעלה בחלק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית או בבחינת אמי''ר, או 600 בבחינת SAT, או 26 בבחינת ACT. המועמדים חייבים לקבל את הציון הזה עד מועד אביב (חודש אפריל) לכול המאוחר. מועמדים אשר לא ישיגו את ציון המינימום כפי שצוין לעיל לא יזומנו לבחינת מו"ר, גם אם הם עומדים בשאר דרישות הקבלה. 
 • ידע בעברית: על מועמדים החייבים בבחינת יע''ל לגשת לבחינה במועד אביב (אפריל), לכל המאוחר. 

מידע כללי

 • הקבלה היא לשנה א בלבד ( למעט בוגרי שנה ב בחלק מהמסלולים הכפולים).
 • הקבלה של מועמדים בעלי רקע אקדמי היא על בסיס מקום פנוי. מספר המקומות מצומצם ביותר.
 • על מועמדים בעלי רקע אקדמי להגיש גיליון ציונים רשמי וחתום המפרט את נושאי הלימוד והציונים שהשיגו בכל מקצוע במסגרת הלימודים.
 • מועמדים מתאימים יוזמנו לבחינת מו"ר (מיון לרפואה). בכול שנה ייקבע ציון מו"ר מינימלי לדיון במועמדים על-סמך רקע אקדמי. 
 • המועמדים ידורגו ע"י ועדה מיוחדת על-סמך מכלול הנתונים שיהיו מונחים בפנייה, כולל הציון הפסיכומטרי הרב-תחומי, ממוצע אקדמי, תעודת בגרות (לבעלי רקע חלקי) ומבחני מו״ר או מרק"ם.
 • המועד האחרון למסירת נתונים על רקע אקדמי 16.04.2023.
 • בכול מקרה, המועד האחרון לגשת לבחינה הפסיכומטרית למועמדים לשנה"ל תשפ"ד (אוקטובר 2023) הוא מועד אביב (מרץ/אפריל). לא ייקלטו ציונים ממועדים מאוחרים יותר.
 • למתקבלים על בסיס רקע אקדמי לא יינתן פטור מקורסי התנסות בשנים הפרה-קליניות (א-ג).
 • קבלת פטור מקורסים היא בהתאם להנחיות הפקולטה, ובכול מקרה אינה מאפשרת האצת מעבר בין שנות לימוד.
 • מעבר להנחיות טכניון כלליות הנוגעות לרקע אקדמי חלקי ומלא, תיבחן המועמדות לרפואה, על-סמך רקע אקדמי, כמפורט להלן.

מסמכים הדרושים להרשמה

לאחר ההרשמה לטכניון יש לשלוח מסמכים שונים.

 רקע אקדמי חלקי

סטודנטים לתואר ראשון  מהטכניון ומועמדים מאוניברסיטאות מוכרות בארץ ובחו"ל, בעלי רקע אקדמי רלוונטי לטכניון למסלולי הרפואה בפקולטות להנדסה, למדעים, לרוקחות או לרפואת שיניים, יוכלו להגיש מועמדותם לשנה א באחד ממסלולי הרפואה, לאחר שלושת הסמסטרים הראשונים ללימודיהם (למעט בוגרי שנה ב בחלק מהמסלולים הכפולים). מוסד מוכר הוא מוסד המופיע באתר World Higher Education Database . תוכלו לבדוק בעצמכם אם המוסד בו אתם לומדים אכן מוכר לצורך דיון לקבלה לטכניון.
מועמדים בעלי רקע אקדמי רלוונטי של שני סמסטרים בלבד יוכלו להתקבל אך ורק על סמך ציון הסכם. 

דרישות הסף להגשת מועמדות על בסיס רקע אקדמי חלקי

 • ציון פסיכומטרי - 700 ומעלה
 • ציון סכם - 91 ומעלה
 • ממוצע ציונים בקורסים לתואר ראשון - 85 ומעלה

שימו לב!

 • רק המועמדים בעלי שקלול הנתונים הגבוה ביותר, יוזמנו לבחינת מו"ר.
 • לאחר בחינת מו"ר, ידורגו המועמדים על-פי ציון מו"ר ומכלול הנתונים הנ"ל.
 • בכול שנה ייקבע ציון מו"ר מינימלי לדיון במועמדים על-סמך רקע אקדמי חלקי. 
 • לא תתאפשר קבלה של תלמידים עם הערת משמעת בתיק האישי.

 רקע אקדמי מלא


בוגרי תואר ראשון מהטכניון, מאוניברסיטאות מוכרות אחרות מהארץ ומחו"ל, וכן סטודנטים בשנה האחרונה להשלמת התואר הראשון רלוונטי לקבלה למסלולי הרפואה, בהנדסה, במדעים, ברוקחות או ברפואת שיניים, יוכלו להגיש מועמדותם אך ורק לשנה א באחד ממסלולי הרפואה. מוסד מוכר הוא מוסד המופיע באתר World Higher Education Database תוכלו לבדוק בעצמכם אם המוסד בו אתם לומדים אכן מוכר לצורך דיון לקבלה לטכניון.

דרישות הסף להגשת מועמדות על בסיס רקע אקדמי מלא

 • ציון פסיכומטרי - 700 ומעלה
 • ממוצע ציוני תואר ראשון - 85 ומעלה (למועמדים המצויים בשנה האחרונה ללימודי התואר הראשון יחושב הממוצע ללא ציוני הסמסטר האחרון להשלמת התואר).

שימו לב!

 • רק המועמדים בעלי שקלול הנתונים הגבוה ביותר, יוזמנו לבחינת מו"ר.
 • לאחר בחינת מו"ר, ידורגו המועמדים על פי ציון מו"ר ומכלול נתוניהם.
 • בכול שנה ייקבע ציון מו"ר מינימלי לדיון במועמדים על-סמך רקע אקדמי מלא. הציון הנדרש מתעדכן בטבלת סיפי הקבלה.
 • לא תתאפשר קבלה של תלמידים עם הערת משמעת בתיק האישי.
 • המתקבלים יידרשו להמציא אישור סיום התואר הראשון טרם תחילת לימודי הרפואה.
 • מועמדים מחו"ל יגישו מסמך רשמי, חתום ע"י המוסד המנפיק, ובו דירוג מיקומם ביחס לשאר התלמידים אשר למדו עימם באותו מסלול ובאותן שנים.
 • מועמדים בעלי רקע אקדמי מלא כמפורט, לא יוכלו להגיש מועמדות ע"ס ציון סכם.

מועמדים מבתי-ספר לרפואה בארץ (במסלול השש-שנתי)

 • מועמדים מבתי-ספר לרפואה בארץ במסלול השש-שנתי, אשר השלימו שנה אחת או יותר של לימודים, ומצבם האקדמי תקין, יוכלו להגיש מועמדותם ללימודים בפקולטה לרפואה בטכניון על בסיס מקום פנוי. השלב בתוכנית הלימודים אליו יתקבלו, יקבע ע"י ועדת הקבלה.
 • המועמדים פטורים מהגשת ציון בחינה פסיכומטרית.
 • המיון יהיה על-סמך ההישגים האקדמיים ובהתאם לנסיבות האישיות של המועמדים.
 • על המועמדים להמציא אישורים המוכיחים כי הם עומדים בכל תנאי הקבלה לשלב אליו הם רוצים להתקבל בטכניון בהתאם לדרישות ועדת הקבלה, וכן כי הם יכולים להתקבל לשלב כזה בבית-הספר בו למדו רפואה עד הגשת הבקשה.
 • המועמדים מתבקשים להגיש מסמך קורות חיים הכתוב בנוסח חופשי ומכתב אישי המפרט את הסיבות לבקשת המעבר.
 • מועמדים מצטיינים יוכלו להגיש מועמדותם לתוכנית MD/PhD.
 • הקבלה היא על בסיס מקום פנוי (מספר המקומות מצומצם ביותר).
 • לא תתאפשר קבלה של תלמידים עם הערת משמעת בתיק אישי.
 • לא ניתן להגיש בקשה לפטורים מהשנים הקליניות.

 בוגרי כירורגיה פה ולסת

 • מועמדים בוגרי כירורגיה פה ולסת בארץ יוכלו להגיש מועמדותם ללימודים בפקולטה לרפואה בטכניון על בסיס מקום פנוי (מספר המקומות מצומצם ביותר). השלב בתוכנית הלימודים אליו יתקבלו יקבע ע"י ועדת הקבלה.
 • המועמדים פטורים מהגשת ציון בחינה פסיכומטרית.
 • דרישות הסף להגשת מועמדות: ציון ממוצע של 85 ומעלה בתואר מבית-ספר לרפואת שיניים, רישיון רפואי ממשרד הבריאות המעיד כי הם מומחים בכירורגיה פה ולסת וריאיון קבלה.
 • הגשת מועמדות תתאפשר לאחר שנתיים של עבודה בבית-חולים.
 • המועמדים מתבקשים להגיש מסמך קורות חיים הכתוב בנוסח חופשי ומכתב אישי המפרט מה הם עשו עד היום, במה ביצעו התמחות, מדוע מעוניינים להשלים לתואר MD וכד'.
 • המועמדים מתבקשים להעביר רשימת ממליצים וכן מכתב הצהרת כוונות חתום ע"י מנהל המחלקה בה הם עובדים לגבי ההשלכות של יציאה ללימודי רפואה.
 • לא ניתן להגיש בקשה לפטורים מהשנים הקליניות.

רקע אקדמי לא רלוונטי


מועמדים בעלי רקע אקדמי לא רלוונטי לקבלה לטכניון כמו לימודים בתחום מדעי הרוח, משפטים ועוד, יוכלו להגיש בקשה להתקבל על-סמך ציון סכם, גם אם למדו מעל שלושה סמסטרים. תהליך הקבלה במקרים כאלה יהיה זהה למועמדות על בסיס ציון סכם.

במקביל יש להצהיר בטופס הרישום על הרקע האקדמי, ולשלוח גיליונות ציונים למייל: rishum@technion.ac.il .

חובת הופעה לבחינות ולראיונות


מדור מועמדים והערכה שולח הזמנות לבחינות ולראיונות. שליחת ההזמנות היא שירות נוסף הניתן למועמדים, אך היא אינה באה להחליף את אחריותם הבלעדית של המועמדים לברר את מועדי הבחינות/ראיונות בהן הם חייבים ואת מקומן. אי קבלת הודעה, או קבלת הודעה באיחור, אינה פוטרת מחובת הבחינה/ הריאיון.

כל המוזמנים חייבים להביא עמם תעודה מזהה (תעודת זהות, או תעודת עולה, או דרכון) והודעת זימון לבחינה ו/או לריאיון. יש להתייצב כ-15 דקות לפני המועד הנקוב. כניסה באיחור תתאפשר רק במהלך 15 הדקות הראשונות מתחילת הבחינה.