קבלת תלמידי תיכון לטכניון

דרישות קבלה כלליות לתלמידי תיכון

שילוב תלמידי תיכון בלימודים אקדמיים בטכניון 

היחידה לנוער שוחר מדע מקיימת תוכנית לתלמידי תיכון המאפשרת להם להשתלב בלימודים בטכניון כבר בזמן הלימודים בבית ביקור של תלמידי תיכון על רקע בניין הפקולטה הנדסת ביוטכנולוגיההספר התיכון.

הקבלה של תלמידי התוכנית כסטודנטים מן המניין בטכניון, תיבחן על בסיס אישי לאחר השלמת בחינות הבגרות והבחינה הפסיכומטרית לפי הפירוט הבא:

  • תלמידים שצברו פחות מ-30 נקודות אקדמיות במהלך הלימודים - מועמדותם תיבחן על-פי ציון הסכם.
  • תלמידים שצברו 30 נקודות ומעלה - מועמדותם תיבחן בעיקר על-סמך ההישגים בלימודים בטכניון, אולם תוך התחשבות במכלול הנתונים של הפונים כולל הציון הפסיכומטרי הרב-תחומי וציוני בגרות. הקבלה תעשה באישור הפקולטה, בה מבקשים המועמדים ללמוד.

מסלולי הלימודים המשתתפים באפיק קבלה זה
ביולוגיה
ביולוגיה וכימיה (דו-חוגי)
הנדסת אווירונוטיקה וחלל
הנדסת אווירונוטיקה וחלל ופיזיקה
הנדסה ביוכימית
הנדסה כימית
הנדסה ביו-רפואית
הנדסת חשמל
הנדסת חשמל ופיזיקה
הנדסת מכונות
הנדסת נתונים ומידע
הנדסת תעשייה וניהול
כימיה
מדעי המחשב
מתמטיקה
פיזיקה

מתיכון לטכניון

המסלול מתיכון לטכניון משותף לפקולטה למתמטיקה וליחידה לנוער שוחר מדע בטכניון. הוא חלק בתוכנית רחבה יותר הנקראת שילוב תלמידי תיכון בלימודים בטכניון. התוכנית מאפשרת לתלמידי תיכון בעלי רקע חזק במתמטיקה ללמוד קורסים לתואר ראשון בטכניון במקביל ללימודיהם בתיכון. הם יוכלו להתקבל לטכניון על בסיס הציונים בקורסים הללו, ללא צורך בתעודת בגרות או בציון של הבחינה הפסיכומטרית.

המסלול מתיכון לטכניון מאפשר לתלמידי תיכון להתקבל לטכניון למסלולים המופיעים בטבלה. 

שימו לב !

על מנת לקבל תואר ראשון בטכניון נדרשת זכאות לתעודת בגרות מלאה.

מתיכון לטכניון
מסלולים המשתתפים בתוכנית מתיכון לטכניון
הנדסת חשמל
מדעי המחשב
מתמטיקה
פיזיקה

מלגה למצטייני התוכנית לאחר הקבלה לטכניון

תלמידים אשר יסיימו את התוכנית בממוצע 90 ומעלה ב-5 הקורסים הבאים: אלגברה א | אינפי 1 | קומבינטוריקה | פיזיקה 1מ | מבוא למדעי המחשב, יקבלו מלגה בגובה שכר הלימוד לשנת הלימודים הראשונה.

פנו אלינו

מרב מרגליות-סילביאן | היחידה לנוער שוחר מדע | MeravMs@pa.technion.ac.il | 04-8294534 | מרכז נועם לנוער מצטיין

הכרה בלימודים בטכניון

קורסים שנלמדו בטכניון במסגרת התוכניות הנ"ל ושהציון בהם הוא 65 ומעלה, יוכרו אחרי הקבלה לטכניון, בהתאם לתוכנית הלימודים של המסלול אליו יתקבלו הסטודנטים ובכפוף לנהלים המקובלים.

נקודות אקדמיות שנצברו בקורסים תקפות עד 5 שנים לאחר השירות הצבאי או השירות הלאומי.

מתקבלים על סמך לימודים אקדמיים, עשויים לקבל פטור מחובותיהם לתואר. פטורים אלה יינתנו רק למי שהתקבלו ועל פי החלטת הפקולטה המקבלת. לקבלת פטורים יש לפנות למזכירת לימודי הסמכה בפקולטה אליה התקבלתם.

מתקבלים שלמדו קורסים בודדים במוסד אקדמי מוכר, רשאים אף הם, לפנות ישירות למרכז לימודי הסמכה בפקולטה אליה הם התקבלו, לבקשת הפטורים.

לבקשה לקבלת פטורים יש לצרף: גיליון ציונים רשמי, סילבוס של כול קורס ואת שאלון הבחינה בה נבחנתם.