מלגות שכר לימוד למצטייני סכם

כחלק מפעילות הטכניון לעידוד מצוינות, מעניק הטכניון מלגות שכר לימוד למצטייני סכם המתקבלים ללימודים לתואר ראשון בטכניון, שהינם בעלי נתוני קבלה גבוהים.

שימו לב!
מלגת מצטייני סכם תינתן למתקבלים העומדים בציון הסכם המינמלי הנדרש בכול מסלול. כדי לקבל את המילגה, הציון הפסיכומטרי חייב להיות 700 ומעלה.

הודעה על זכייה במלגה תימסר למתקבלים עם מכתב הקבלה. ביום ההכוון יחולקו תעודות המעידות על הזכייה במלגה. המלגות יועברו לחשבון הבנק של הזכאים לאחר הסמסטר הראשון ללימודים ועמידה בתנאים כמפורט בהמשך.

גובה המלגה

המלגה היא בגובה שכר לימוד מלא לשנת הלימודים הראשונה.

הכללים לזכאות למלגהבוגרת בטקס חלוקת תעודת בוגר

 • ציון פסיכומטרי רב-תחומי של 700 ומעלה. 
 • סכם גבוה מסף הזכאות שנקבע למסלול הקבלה, כאשר במסלולים שונים ייתכן סף זכאות שונה.
 • המלגה מיועדת לסטודנטים אשר לומדים לראשונה במוסד אקדמי כלשהו.
 • לימודים במשך שני סמסטרים במסלול בו ניתנה המלגה. מי שיעברו מסלול במהלך השנה - תיבדק זכאותם להמשך קבלת המלגה במסלול החדש.
 • מקבלי הפרס למצוינים חייבים לעמוד בתנאים הבאים: לימודים בשנה הראשונה (שני סמסטרים ראשונים לא כולל סמסטר קיץ) | מינימום 17 נקודות רישום כל סמסטר | מינימום 36 נקודות רישום סך הכל | לפחות 27 נקודות צבירה לפי התוכנית המומלצת במסלול הקבלה | ממוצע אקדמי מצטבר 80 לפחות, בכול סמסטר.
 • המועד האחרון לקביעת זכאות למלגת שכר לימוד למצטייני סכם יהיה יום לפני פתיחת הסמסטר.
 • המלגה מכסה את שכר הלימוד, אך לא את ההוצאות הנלוות.
 • לסטודנטים הזכאים למימון שכר לימוד גם ממקורות אחרים, כדאי להשתמש תחילה במלגת שכר לימוד למצטייני סכם. 
 • זוכים שהתקבלו לתוכנית הטכניון למצוינים, לא יהיו זכאים לקבל בנוסף גם מלגת שכר לימוד למצטייני סכם, גם אם עמדו בדרישות.
 • בכל מקרה של חילוקי דעות בגין הזכאות למלגה, תישאר זכות ההכרעה בידי הטכניון.
 • רק מתקבלים, שהשלימו את כל סידורי הקבלה שלהם לטכניון וילמדו בטכניון, יהיו זכאים למלגת שכר לימוד למצטייני סכם.

מלגה למצטייני התוכנית מתיכון לטכניון

תלמידים אשר יסיימו את התוכנית מתיכון לטכניון בממוצע 90 ומעלה ב-5 הקורסים הבאים: אלגברה א | אינפי 1 | קומבינטוריקה | פיזיקה 1מ | מבוא למדעי המחשב, יקבלו אף הם מלגה בגובה שכר לימוד מלא לשנת הלימודים הראשונה. 

כדי לקבל את המלגה על התלמידים לעמוד בכול התנאים המפורטים למעלה, בכללים לזכאות לקבלת מלגת מצטייני סכם. מלבד הדרישה לפסיכומטרי אשר אינה תקפה למתקבלי תכנית מתיכון לטכניון.