ידע בעברית

ידע בעברית

מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאיננה עברית או בבחינה פסיכומטרית בנוסח משולב או SAT או ACT, יהיו חייבים גם בבחינת ידע בעברית - בחינת יע"ל או בחינת יעלנט.

הסיווג לרמות בעברית בטכניון

תוצאת בחינת יע"ל/יעלנט משמשת גם לקביעת רמות הלימוד בעברית בטכניון. 

הסיווג לרמות בעברית בטכניון
הציוןהרמה
150-121פטור
120-113עברית 3 (למתקדמים)
112 ומטהלא ניתן להתקבל לטכניון

מועדי בחינת יע"ל והתוקף שלהן

המועדהחודשתוקף הבחינה
חורףדצמברסמסטר ב
אביבאפרילסמסטר א
מועד אחרון לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה
קיץיוליסמסטר א - הדיון יהיה על בסיס מקום פנוי
סתיוספטמברהמועד אינו תקף לסמסטר א

בחינת יע"ל - ידע בעברית

  • נדרש ציון של 113 לפחות בבחינת יע''ל של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה או 113 ומעלה בבחינת יעלנט.
  • מועמדים שהציון שלהם יהיה מתחת לציון 113 בבחינת יע''ל, לא יוכלו להתקבל ללימודים. 
  • הרשמה לבחינת יע"ל ומועדי הבחינה מפורסמים באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. הציון מועבר ישירות מהמרכז הארצי לטכניון, ואין צורך לצרף אותו בעת ההרשמה.

בחינת יעלנט

  • בחינת יעלנט היא בחינה ממוחשבת למיון לרמות בעברית.המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו ) פתח את מערכת ההרשמה הישירה לבחינת יעלנט. מועמדים הזקוקים לבחינת ידע בעברית יכולים כעת להירשם לבחינת יעלנט ולקבל שיבוץ באופן עצמאי. לפי שעה, בחינות בהרשמה ישירה מתקיימות במרכז הבחינות של מאל"ו בחיפה בלבד. בתחילת 2022 צפויים להיפתח מרכזי בחינות במקומות נוספים בארץ. בחינת יעלנט אינה ניתנת בטכניון. ההרשמה פתוחה לכולם, והיא על בסיס כל הקודם זוכה. ההרשמה היא באתר המרכז הארצי לבחינות לאחר הכנסת הפרטים האישיים וקריאת נהלי ההרשמה יוכלו הסטודנטים לבחור את תאריך הבחינה הנוח להם, לשלם, ולקבל הזמנה לבחינה ללא מעורבות מוסד הלימודים.
  • מועמדים שייבחנו בבחינת יעלנט מתבקשים לפנות למרכז הארצי ולבקש ממנו לשלוח לטכניון את הציון. לא יקלטו ציונים ממועמדים אשר ישלחו לנו את הציון בעצמם.
  • נדרש ציון של 113 לפחות בבחינת יעלנט, כדי להתקבל לטכניון.
  • מועמדים שהציון שלהם יהיה מתחת לציון 113 בבחינת יעלנט, לא יוכלו להתקבל ללימודים. 

שימו לב!

  • יש להמתין 35 יום לפחות בין היבחנות בבחינת יע"ל להיבחנות בבחינת יעלנט (ולהיפך).
  • לא ניתן להתקבל לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה על סמך בחינות ממועד יולי. 
  • לא תהיה קבלה לטכניון, לסמסטר א, על סמך ציון יע"ל/יעלנט ממועד סתיו (ספטמבר).

הכנה לבחינת ידע בעברית

קורס הכנה לבחינה במכינה בטכניון

המכינה מקיימת קורסי הכנה לבחינת יע"ל מספר פעמים בשנה. הקורסים יפתחו במקביל למועדי המבחנים של המרכז הארצי לבחינות.

קורס הכנה לעולים חדשים דרך מנהל הסטודנטים

קורסי הכנה לבחינת יע"ל במימון המנהל לסטודנטים עולים - משרד העליה והקליטה.

פנו אלינו

מרכזת לימודי העברית - רוחמה | המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות  | 04-8293817  | ruchamab@technion.ac.il