ידע בעברית

  • מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאיננה עברית או בבחינה פסיכומטרית בנוסח משולב או SAT או ACT, יהיו חייבים גם בבחינת ידע בעברית - בחינת יע"ל או בחינת יעלנט.

  • כדי להתקבל לטכניון יש לקבל ציון 113 לפחות באחד ממבחני הידע בעברית, יע"ל או יעלנט.
  • מועמדים שהציון שלהם יהיה מתחת לציון 113 בבחינות הידע בעברית, לא יוכלו להתקבל ללימודים, גם אם ציון הסכם שלהם מגיע לסף הקבלה

  • הרשמה לבחינת יע"ל ומועדי הבחינה מפורסמים באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. הציון מועבר ישירות מהמרכז הארצי לטכניון, ואין צורך לצרף אותו בעת ההרשמה.
  • המבחנים אינם מתבצעים בטכניון.

 

הסיווג לרמות בעברית בטכניון

תוצאת בחינת יע"ל/יעלנט משמשת גם לקביעת רמות הלימוד בעברית בטכניון. 

הסיווג לרמות בעברית בטכניון
הציוןהרמה
150-121פטור
120-113עברית 3 (למתקדמים)
112 ומטהלא ניתן להתקבל לטכניון

מועדי בחינת יע"ל והתוקף שלהן

המועדהחודשתוקף הבחינה
חורףדצמברסמסטר ב
אביבאפרילסמסטר א
מועד אחרון לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה
קיץיוליסמסטר א - הדיון יהיה על בסיס מקום פנוי
סתיוספטמברהמועד אינו תקף לסמסטר א

 

בחינת יע"ל

היא בחינת ידע בעברית שנעשית בגרסת נייר ועפרון. כל מי שנרשם לבחינה הפסיכומטרית בשפות שאינן עברית, רשום אוטומטית לבחינת יע"ל שתיערך מייד לאחר הבחינה הפסיכומטרית. לא ניתן להירשם למבחן בנפרד ממבחן הפסיכומטרי עפ"י מאלו. (המרכז הארצי לבחינות והערכה).

למידע נוסף, תאריכי בחינות ומיקום המבחנים ניתן למצוא באתר מאל"ו.

קבלת הציון: ציון המבחן מועבר באופן אוטומטי אל הטכניון, תוך 45 ימים ממועד הבחינה.

בחינת יעלנט

היא בחינה ממוחשבת (נעשית מול מחשב) הזהה בתוכן שלה לבחינת יע"ל. ניתן להירשם למבחן באתר מאל"ו.

קבלת הציון: ציון המבחן מועבר באופן אוטומטי אל הטכניון, תוך 10 ימים ממועד הבחינה.

במידה וציון בחינת הידע בעברית לא עודכן במערכת תוך הזמן המצוין, ניתן ליצור קשר עם מדור מועמדים והערכה ולשלוח את הטופס הרשמי עם הציון לעדכון.

שימו לב!

  • יש להמתין 35 יום לפחות בין היבחנות בבחינת יע"ל להיבחנות בבחינת יעלנט (ולהיפך).
  • לא ניתן להתקבל לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה על סמך בחינות ממועד יולי
  • לא תהיה קבלה לטכניון, לסמסטר א, על סמך ציון יע"ל/יעלנט ממועד סתיו (ספטמבר).


הכנה לבחינת ידע בעברית

קורס הכנה לבחינה במכינה בטכניון:

המכינה מקיימת קורסי הכנה לבחינת יע"ל מספר פעמים בשנה. הקורסים יפתחו במקביל למועדי המבחנים של המרכז הארצי לבחינות.

קורס הכנה לעולים חדשים דרך מנהל הסטודנטים

קורסי הכנה לבחינת יע"ל במימון המנהל לסטודנטים עולים - משרד העליה והקליטה.

 

פנו אלינו

מרכזת לימודי העברית - רוחמה | המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות | ruchamab@technion.ac.il