אפיק מעבר לטכניון מבית הספר ללימודי המשך בטכניון ו/או מהאוניברסיטה הפתוחה

מידע כללי

מועמדים יכולים להתקבל לטכניון לאחר לימודים באפיק המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה ו/או לימודים בבית הספר ללימודי המשך בטכניוןניתן ללמוד חלק מהקורסים באוניברסיטה הפתוחה וחלק דרך בית הספר ללימודי המשך.

שימו לב!

 •  כל המתקבלים לטכניון על סמך אפיק מעבר זה מחוייבים בידע באנגלית.
 •  מודגש בזה כי הלימודים באפיק המעבר מיועדים אך ורק לסטודנטים חדשים ולא לסטודנטים שלמדו בעבר בטכניון או לסטודנטים בעלי רקע אקדמי קודם ממוסדות אחרים.
  •   הלומדים ביחידה ללימודי חוץ בטכניון אינם נחשבים כסטודנטים מן המניין הלומדים במוסד אקדמי מוכר.  מועמדותם תיבדק על-פי תנאי אפיק המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לטכניון, ולא על סמך רקע אקדמי.
  •   יש לשים לב לציונים ולממוצע בהם צריך לעמוד, בהתאם למסלול הלימודים אליו רוצים להתקבל לאחר מכן, לפי המפורט באתר האוניברסיטה הפתוחה.

אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לטכניון

האוניברסיטה הפתוחה והטכניון מקיימים אפיק לימודים מיוחד, המאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ שבדעתם ללמוד בעתיד בטכניון, להתחיל את לימודיהם במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה, שאינה מציבה תנאי קבלה ושאינה מחייבת העתקת מקום מגורים לחיפה או שינויים קיצוניים בתעסוקה ובאורח החיים. לאחר שהסטודנטים יוכיחו את יכולתם על ידי סיום מקבץ קורסים במדעים בהישגים גבוהים באוניברסיטה הפתוחה, הם יוכלו לעבור לטכניון לשם השלמת התואר.

האפיק, מתאים בין היתר, גם לתלמידי תיכון מצטיינים שיש ביכולתם להתחיל ללמוד באוניברסיטה הפתוחה לפני השלמת בחינות הבגרות.

הלימודים המוקדמים באוניברסיטה הפתוחה יקצרו את משך הלימודים בטכניון בכשנה אחת.

הקבלה לטכניון מובטחת לכל אלה שיעמדו בדרישות התוכנית, בנוסף לדרישת ידע באנגלית.

קבלה לטכניון על בסיס "לימודי צבירה" בבית הספר ללימודי המשך בטכניון

 • קבלה על סמך "לימודי צבירה" מתייחסת למועמדים שלמדו מקבץ קורסים דרך בית הספר ללימודי המשך בטכניון, שאינו תואם למקבץ קורסים הנדרש באחד מאפיקי המעבר. אין מדובר בקבלה על סמך אפיק מעבר.
 • סטודנטים יכולים להתקבל ללימודים במסלול מבוקש בטכניון אם השלימו לימודים בהתאם לתוכנית הקבלה באפיק המבוסס על לימודי צבירה בטכניון ("אפיק צבירה") עבור אותו מסלול.
 • תוכנית קבלה באפיק צבירה תכלול לפחות 30 נקודות טכניוניות.
 • סטודנטים שלמדו באפיק צבירה מבית הספר ללימודי המשך, ידונו לקבלה לטכניון על סמך הציון הפסיכומטרי והרקע האקדמי שלהם.
 • המתקבלים לטכניון על סמך לימודי צבירה בטכניון זה חייבים להיות בעלי זכאות לתעודת בגרות. ללא זכאות לתעודת בגרות ממשרד החינוך הם לא יוכלו לקבל תואר מהטכניון.
 • קיימת גם דרישת ידע באנגלית.
 • המועמדים חייבים להיבחן בבחינה פסיכומטרית.

הרשמה לקורסים