מעבר מסלול על-סמך רקע אקדמי לסטודנטים בטכניון

אופן הגשת הבקשה למעבר על-סמך רקע אקדמי

סטודנטים בטכניון המבקשים לעבור מסלול על-סמך רקע אקדמי, פרט למועמדים לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה, יגישו את הבקשה רק במדור סטודנטים בבניין אולמן, ולא במדור מועמדים והערכה.

דרישות קדם למעבר מסלול על-סמך רקע אקדמי

  • ניתן לעבור מסלול לימודים על-סמך ממוצע אקדמי וציון פסיכומטרי רב-תחומי. דרישות המעבר שונות ממסלול למסלול.

מעבר לכל המסלולים*

* פרט לרפואה, לתארים הכפולים עם רפואה, לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף.

  • ניתן להגיש בקשת מעבר מסלול על-סמך רקע אקדמי של שנת לימודים מלאה.
  • ניתן לעבור מכל מסלולי הלימוד בטכניון למסלול לימוד אחר, המסלולים המפורטים למטה הם מסלולים עם דרישות נוספות. יש לפנות אל מדור סטודנטים למידע נוסף.