המלצות למתקבלים חדשים ולתלמידי תיכון לקראת הלימודים

רענון הידע למתקבלים

המקצועות מתמטיקה ופיזיקה מהווים תשתית חיונית ללימודים בטכניון. על כן מומלץ לכל המתקבלים, כולל מתקבלים בעלי 5 יח"ל במתמטיקה ובפיזיקה, לרענן את ידיעותיהם בפיזיקה ובמתמטיקה ברמה של 5 יח"ל לקראת הלימודים. הכנה נכונה תקל על ההתמודדות עם שלבי הלימוד הראסטודנט במעבדת מחקרשוניים ותבטיח הצלחה בלימודים בטכניון.

במכינת הטכניון מתקיימים קורסים קדם-טכניוניים במתמטיקה לרענון החומר. חלק מהקורסים מתוקשבים וחלקם פרונטליים בטכניון. למידע נוסף הקליקו.

למידע נוסף על החומר לבחינה וקורסי ריענון הקליקו.

ניתן לחזור לבד על החומר בפיזיקה בעזרת קורסים מצולמים המופיעים בערוץ הטכניון באתר You Tube.

המלצות לתלמידי טכניון

לתלמידי תיכון מומלץ מאוד ללמוד את המקצועות מתמטיקה ופיזיקה בהיקף של 5 יח"ל וכן  5 יח"ל אנגלית. מומלץ גם ללמוד ביולוגיה וכימיה, למתכוונים ללמוד בתחום הביו-טק. בחירת מקצועות אלה מקילה במידה רבה על התחלת הלימודים. מומלץ על-כן, ללא קשר עם הדרישות הפורמליות של בחינות הבגרות, ללמוד מקצועות אלה בהיקף נרחב.

בונוס למצרף מקצועות (תעודה מדעית/טכנולוגית איכותית) 

 מועמדים אשר למדו בנוסף למתמטיקה ברמה של 5 יח"לשני מקצועות מדעיים (ביולוגיה,כימיה ופיזיקה) או מקצוע אחד מדעי ואחד טכנולוגי בהיקף של חמש יחידות כל אחד, יקבלו בונוס מוגדל של 30 נקודות לכל מקצוע. המקצועות הטכנולוגיים המוכרים למצרף  זה הם: מדעי המחשב | בקרת מכונות | אלקטרוניקה ומחשבים |ביוטכנולוגיה | מערכות ביוטכנולוגיה | מדעי ההנדסה.

הכפלת המשקל במתמטיקה

בנוסף, לכל המסלולים, פרט לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף, מחושב עבור מתמטיקה משקל כפול של יח"ל בחישוב הממוצע המיטבי, כלומר:  4 יח"ל = 8 יח"ל , 5 יח"ל = 10 יח"ל.

לסיכום, למקצוע המתמטיקה ברמה של 5 יח"ל חשיבות גבוהה מאד בהעלאת ממוצע הבגרות. מומלץ מאד ללמוד מתמטיקה ברמה של 5 יח"ל.

דרישה מיוחדת לקבלה למסלולי המתמטיקה השונים


מועמדים לקבלה למסלולים למתמטיקה | למתמטיקה עם סטטיסטיקה | למתמטיקה-פיזיקה | למתמטיקה עם מדעי המחשב | למתמטיקה ומדעי המחשב, לא יוכלו להתקבל לטכניון ללא  5 יח"ל במתמטיקה בבגרות בציון 70 ומעלה, או מעבר של בחינת הסיווג  במתמטיקה בציון הנדרש.

מומלץ למועמדים למסלולים אלה, אשר לא נבחנו בבגרות ברמה של 5 יח"ל מתמטיקה וקיבלו ציון 70 ומעלה, להיבחן בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 5 יח"ל ב"מועד חורף" או לבחינת הסיווג בטכניון במועד ינואר. 

מועמדים אשר ייגשו לבחינת הבגרות במתמטיקה ב"מועד קיץ", או לבחינת הסיווג בטכניון במועד יוני, יוכלו להתקבל על בסיס מקום פנוי ולא יהיו זכאים לקבלת מעונות.

שינויים בדרישות הקבלה במתמטיקה בבגרות לשנה"ל תש"ף

החל משנת הלימודים תש"ף (אוקטובר 2019), לצורך דיון לקבלה לטכניון, על כול המועמדים להיות בעלי תעודת בגרות הכוללת מתמטיקה ברמה של 5 יח"ל, בציון 70 ומעלה או ציון עובר בבחינת הסיווג במתמטיקה.

למסלולים לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף ניתן יהיה להגיש מועמדות עם 4 יח"ל מתמטיקה.