המלצות למתקבלים חדשים ולתלמידי תיכון

רענון הידע למתקבלים

המקצועות מתמטיקה ופיזיקה מהווים תשתית חיונית ללימודים בטכניון. על כן מומלץ לכל המתקבלים, כולל מתקבלים בעלי 5 יח"ל במתמטיקה ובפיזיקה, לרענן את ידיעותיהם בפיזיקה ובמתמטיקה ברמה של 5 יח"ל לקראת הלימודים. הכנה נכונה תקל על ההתמודדות עם שלבי הלימוד הראסטודנט במעבדת מחקרשוניים ותבטיח הצלחה בלימודים בטכניון.

במכינת הטכניון מתקיימים קורסים קדם-טכניוניים במתמטיקה לרענון החומר. חלק מהקורסים מתוקשבים.

מידע נוסף על החומר לבחינה וקורסי ריענון.

ניתן לחזור לבד על החומר בפיזיקה בעזרת קורסים מצולמים המופיעים בערוץ הטכניון באתר You Tube.

המלצות לתלמידי תיכון

מקצועות שממולץ ללמוד לבגרות

על כול המועמדים להיות בעלי תעודת בגרות הכוללת, בין השאר, מתמטיקה ברמה של 5 יח"ל בציון 70 ומעלה. למועמדים שיש ציון נמוך מזה או ארבע יח"ל במתמטיקה, ידרשו לעבור בחינת סיווג פנימית במתמטיקה. 

למסלולים לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף ניתן להגיש מועמדות עם 4 יח"ל מתמטיקה, בציון 70 ומעלה וללא פיזיקה.

 לשאר המסלולים, מועמדים שלא יבחנו בפיזיקה בבגרות ברמה של 5 יח"ל ובציון 70 ומעלה, יהיו חייבים לעבור בחינת סיווג בפיזיקה לפני תחילת הלימודים. 

למתכוונים ללמוד במסלול בתחום הביו-טק מומלץ גם ללמוד ביולוגיה וכימיה. בחירת מקצועות אלה מקילה במידה רבה על התחלת הלימודים.

לכן מומלץ מאד לתלמידי תיכון ללמוד לבגרות מתמטיקה, פיזיקה ואנגלית בהיקף של 5 יח"ל.

בונוס למצרף מקצועות (תעודה מדעית/טכנולוגית איכותית) 

 מועמדים אשר ילמדו בנוסף למתמטיקה ברמה של 5 יח"לשני מקצועות מדעיים או מקצוע אחד מדעי ואחד טכנולוגי בהיקף של חמש יחידות כל אחד, יקבלו בונוס מוגדל של 30 נקודות לכל מקצוע. 

הכפלת המשקל במתמטיקה

בנוסף, לכל המסלולים, פרט לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף, מחושב עבור מתמטיקה משקל כפול של יח"ל בחישוב הממוצע המיטבי, כלומר: 4 יח"ל = 8 יח"ל , 5 יח"ל = 10 יח"ל.

לסיכום, למקצוע המתמטיקה ברמה של 5 יח"ל חשיבות גבוהה מאד בהעלאת ממוצע הבגרות. לכן, מומלץ מאד ללמוד מתמטיקה ברמה של 5 יח"ל.